HS Konsult AB söker forskare inom växtodling

Vi bedriver oberoende rådgivning till lantbruksföretag som bygger på resultat från vår viktiga forsknings- och försöksverksamhet. Nu behöver vi förstärka vårt forskarteam. Hos oss ingår du i ett forskarteam med nära samarbete med våra rådgivare som är verksamma inom växtodling, fältförsöksverksamhet, miljö/naturvård, bygg och energi, ekonomi, lantbruksdjur, skog och mat.

Är Du lockad av forskarrollen på Hushållningssällskapet som kräver både samarbetsförmåga och ett stort eget driv? Vi erbjuder en flexibel arbetsplats med spännande och varierande och kreativ forskningsmiljö för dig.  Tillsammans med nyfikna kollegor kommer du att vara med och utveckla och fördjupa våra kunskaper inom växtodlingsområdet. Vår styrka är att vi dagligen jobbar direkt med lantbruksföretag.

Du kommer att vara med och driva utvecklingen på växtodlingssidan via forsknings- och utvecklingsprojekt – ofta med fokus på fältförsök och gärna inom markvård och växtnäring. Det arbetet omfattar ansökningsförfarande, planering, genomförande och redovisning av projekt. Att kommunicera forskningsresultaten både till näringen och samhället är en mycket viktig del av din vardag. I dag driver vi projekt bl.a. inom praktisk odling av oljeväxter, vall och höstvete samt har stort fokus på utveckling av verktyg för beslutsstöd (https://hushallningssallskapet.se/forskning-utveckling/). 

Arbetsplatsen omfattas av kollektivavtal och tjänsten är på heltid.

Vi vill att du som söker: 

  • är agronom eller har motsvarande teoretisk kompetens 
  • har disputerat
  • har god förmåga för att uttrycka Dig i tal och skrift. 
  • har goda kunskaper i statistik

Välkommen med din ansökan! 

Placeringsort: Örebro eller något av våra andra kontor

För mer information:
Affärsområdeschef: Marie Lundberg 070-644 52 12
Forskningschef: Ann-Charlotte Wallenhammar 070-329 17 81
Facklig kontaktperson: Sofie Eriksson 070-753 77 97

Ansökningar med personligt brev och CV vill vi ha senast 6 juli, 2020. Intervjuer kommer att ske löpande och anställning kan bli aktuell innan ansökningstidens slut.

Ansökningshandlingarna skickar du till: hskonsult@hushallningssallskapet.se

Märk ditt mail med ”Ditt namn FoU”.

Vi samarbetar med en rekryteringsfirma vid tillsättandet av tjänsten.

Hushållningssällskapet har i 200 år erbjudit oberoende rådgivning inom de gröna näringarna, och det gör vi fortfarande. Vi bedriver konsultverksamhet inom flertalet olika områden, fältförsök och forskning inom framförallt växtodling. Idag är vi ca 60 medarbetare vid kontoren i Uppsala, Nyköping, Strängnäs, Örebro, Kumla, Västerås, Storvik och Stora Skedvi.