Försökstekniker till Öjebyn Agro Park

Öjebyn Agro Park är platsen där näring, idébärare och forskning möts för att i samverkan utveckla framtidens företag inom de gröna näringarna. Genom fältförsök, rådgivning, utvecklingsprojekt och utbildning driver vi utvecklingen inom växtodling, livsmedel, trädgård och frilandsodling utifrån våra arktiska förutsättningar. Nu söker vi dig som vill vara med i vårt viktiga arbete. Välkommen till norra Sveriges utvecklingscentrum för de gröna näringarna.

Arbetsuppgifter

I samverkan med försöksledaren planera, genomföra, inrapportera och administrera genomförda försök samt förvalta och underhålla Öjebyn Agro Parks byggnader och maskinpark. Övrig skötsel av trädgård/trädgårdsförsök ingår vid behov. Arbetet sker både självständigt och i team och har periodvis hög arbetsbelastning under odlingssäsongen.

Kvalifikationer

  • Utbildning inom de agrara näringar eller annan praktisk erfarenhet från de gröna näringarna.
  • Erfarenhet att handa jordbruksmaskiner i aktivt brukande samt underhåll av maskiner och fastigheter
  • Datorvana och bekväm med Office-programmen

Information om tjänsten

Tjänsten är 100% tillträde inför odlingssäsong.
Placering vid Hushållningssällskapets Öjebyn Agro Park.

Frågor besvaras av

Helena Zimmer, 070-209 61 01 | helena.zimmer@hushallningssallskapet.se
Mikael Kivijärvi, 070-600 50 55 | mikael.kivijarvi@hushallningssallskapet.se

Ansökan

Rekryteringen sker löpande med sista ansökningsdag 2020-03-15
Maila din ansökan till infonord@hushallningssallskapet.se