Förbundsdirektör Hushållningssällskapens Förbund

Hushållningssällskapens Förbund söker ny Förbundsdirektör som ska företräda och leda Hushållningssällskapet på den nationella nivån, stödja och inspirera till gemensam utveckling liksom att samordna verksamheter för Hushållningssällskapen. Hushållningssällskapens Förbunds uppdrag är att tillvarata de 15 medlemmarnas, landets Hushållningssällskaps, gemensamma intressen.

Läs mer och ansök här!