Examensarbete i Östergötland: Lustgasmätning kopplat till mobilgröngödslig

Dags för examensarbete? Välkommen till oss i Östergötland! Vi har ett spännande projekt som handlar om lustgasavgång i höstvete i samband med mobilgröngödsling.

Om projektet

Titel: Lustgasmätningar kopplat till mobil gröngödsling i höstvete

Tillgången till ekologiska gödselmedel är begränsad och det finns en önskan att sluta kretsloppen. Genom att använda material odlat på den egna gården som gödselmedel kan detta bli verklighet. Vi testar hur olika typer av grönmassa fungerar som gödselmedel till höstvete. Det är ett pågående projekt finansierat av Jordbruksverket. Lustgasavgång från åkermark är ett problem i jordbrukets klimatavtryck. Det finns risker för lustgasbildning i samband med gödsling med grönmassa. Vi vill därför följa lustgasavgången i ett av fyra fältförsök som läggs ut hösten 2022.

Masterarbetet kommer att handla om lustgasavgång i tre olika led i ett fältförsök i Östergötland. Du kommer att utföra praktiska mätningar i fält under våren 2023. Målet är att beskriva och kvantifiera lustgasavgången från två olika grönmassor jämfört med handelsgödslat led.

Maria Ernfors, SLU-Alnarp är forskaren som är inkopplad på projektet. Hon bistår med kompetens utöver din handledare på ditt universitet.

Hushållningssällskapet Östergötland ersätter arbete som sker utanför normal terminstid. Ersättning ges även för reskostnader.

Vem tror vi passar?

Detta är ett mastersarbete och vi tror du är mark-växt agronom eller liknande. Körkort och tillgång till egen bil är ett krav.

 

Vill du veta mer? Per Ståhl finns på telefon  0708-290824 eller e-post per.stahl@hushallningssallskapet.se

Är det här ditt drömexjobb? Vad kul! Kontakta Per omgående för planering inför våren!