Affärsutvecklare till Öjebyn Agro Park

Hushållningssällskapet är en nära, kompetent och hållbar möjliggörare som skapar växtkraft för norra Sverige. Nu söker vi fler möjliggörare inom de gröna näringarna.

Vi söker en chef och affärsutvecklare som har; 

 • Högre utbildning med inriktning affärsutveckling/innovation. Erfarenheter från de gröna näringarna 
 • Erfarenhet att genom innovativa processer och affärsutveckling driva utveckling
 • Erfarenhet från söka(skriva), finansiera samt driva större projekt självständigt eller i partnerskap 
 • Erfarenhet som chef
 • Nationella nätverk inom de gröna näringarna meriterade
 • Kommunikativ i tal, skrift samt digitala medier

Arbetsuppgifter 

 • Som chef bidra till att utveckla Öjebyn Agro Parks verksamhet på ett sådant sätt att Hushållningssällskapet fortsätter möjliggör en hållbar utveckling av länens företagande på landsbygden, i första hand inom de gröna näringarna.  
 • Som platschef samordna och utveckla Öjebyn Agro Parks olika verksamhetsområden för att uppnå Vision 2023. 
 • Framtagning och uppföljning av verksamhetsplan för AO Öjebyn Agro Park
 • Budgetansvar för gruppens gemensamma budget.
 • Delegerat personalansvar, medarbetar och lönesättande samtal, arbetsmiljö
 • Utveckla såväl svenska som internationella nätverk som bidrar till en innovativ utveckling av de gröna näringarna 
 • Identifiera, sök och landa minst ett större projekt(> 4 000 000:- ) som har Öjebyn Agro Park som bas. 
 • Vara behjälplig vid omvärldspaning och projektansökningar för Hushållningssällskapets övriga verksamheter.

Tjänsten är en projektanställning under 2 år med möjlighet till förlängning.

För mer information kontakta:

Mikael Kivijärvi, VD Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
070-600 50 55 | mikael.kivijarvi@hushallningssallskapet.se

Ansökan

Skicka din ansökan till infonord@hushallningssallskapet.se