Slutseminarium om Biogasanläggningar på gårdsnivå

Plats Stockholm
Datum och tid 5 februari, 10:00

Välkomna på slutseminarium om Biogasanläggningar på gårdsnivå

När: 5 februari

Var: Saturnus Konferens Slussen
Hornsgatan 15

Om projektet

Hushållningssällskapet har under åren 2011-2014 utvärderat biogasanläggningar på gårdsnivå över hela Sverige. Cirka 30 gårdsbiogasanläggningar har utvärderats när det gäller ekonomi, teknik, lagstiftning, klimat och växtnäringsfrågor.

Projektets syfte var att ge lantbrukare, som funderar på att bygga en biogasanläggning, en stabilare kunskapsgrund att stå på. Syftet var också att ge lantbrukare som redan har byggt en biogasanläggning möjlighet till  erfarenhetsutbyte och workshops. Ytterligare en viktig målgrupp var leverantörer av biogasanläggningar.

Erfarenheter och resultat från projektet kommer att presenteras under detta slutseminarium torsdag 5 februari, Slussen, Stockholm kl 10:00. Missa inte att ta del av projektets resultat och slutsatser i detta spännande slutseminarium.

Program

Samtliga programpunkter hänvisar till projekt Utvärdering av biogasanläggningar på gårdsnivå. Samtliga publikationer från projektet finns på projektets hemsida.

I samband med lunchen finns tid att läsa postrar och samtala med rågivarna i projektet.

9.30-10.00 Kaffe

10.00-10.20 Inledning och välkomnande
Jesper Broberg, Förbundsdirektör, Hushållningssällskapens förbund

10.20-11.00 Sammanfattande resultat
Projektledare Karin Eliasson

11.00-11.20 Ekonomisk analys av biogasanläggningarna
Lars Erik Jansson, energikonsult

11.20-11.30 Bensträckare

11.30-11.50 Kostnader för tillsyn och ansökan för den lagstiftning som behövs på anläggningarna
Sara Bergström-Nilsson, rådgivare Hushållningssällskapet Halland

11.50-12.15 Klimatpåverkan från gårdsbaserade biogasanläggningarna
Maria Berglund, rådgivare Hushållningssällskapet Halland

12.15-13.15 Lunch

13.15-13.45 Poster session med projektresultaten
Rådgivare i projektet

13.45-14.00 Biogasprojekt på JTI
Gustav Rogstrand, JTI

14.00-14.20 Resultat från projektutvärdering
Forskare Anita Boij, A BOIJ AB

14.20-14.45 Så går vi vidare
Projektledare Karin Eliasson

14.45-15.30 Paneldiskussion och frågestund

15.30 Avslut och kaffe

 

Anmäla till Hanna Österberg, hanna.osterberg@hushallningssallskapet.se eller på telenr: 0708 32 20 04

Konferenskostnad: 650 kr. Lunch och fika ingår, bindande anmälan.
Ej avanmälda deltagare debiteras 100 kr. Avanmälan innan 22 januari.

Sista anmälningsdag: 15 januari.