Hästpremiering i Norrbotten

Plats Öjebyn
Datum och tid 29 augusti

Datum och plats: Grans naturbruksskola, lördagen den 29 augusti. Här finns tidsprogram för dagen.
Premieringsförrättare: Elisabeth Ljungstorp

Avgift:

 • Ston och unghästar 500 kr
 • Föl 400 kr
 • Visning av tidigare premierade kallblodshingstar 350 kr
 • Avgift för FNH,s Körbarhetsintyg, 650 kr inklusive visning exteriört.

Anmälningsavgifterna är inkl. moms. Avgiften betalas in på plusgiro 60528-7, senast den 10 augusti 2015

Rabatt: Du som är företagsmedlem i Hushållningssällskapet erhåller 10 % rabatt. Rabatt 50 kr/häst, erhåller hästägare som anmäler två eller fler hästar som är ett år eller äldre. Observera att rabatten inte gäller föl! Rabatterna kan inte kombineras.

 • Din häst skall vara Svenskregistrerad, Svenska Hästavelsförbundet godkänner inte oregistrerade hästar.
 • Alla hästar ska identitetskontrolleras via hästpass och signalement eller via hästpass och chipavläsning, på premieringsplatsen.
 • Fölbedömning och Fölchampionat för svenskt varmblod anordnas i samband med premieringen i Norrbotten, vid tillräckligt antal anmälda. Domare Bo Holmlund. För att kunna delta i ASVHs unghästbedömningar måste ägaren före anmälan ha löst medlemskap i ASVH inkl. regional avelsförening. Ston kan exteriörbedömas för kvalitetsgradering i samband med fölbedömningarna. Men endast ston som uppfyller kraven för kvalitetsgraderingen kan få stjärnor. Ston som t ex inte har tävlingsmeriter eller deltagit i unghästbedömning, kan inte få stjärnor även om hon bedöms exteriört. Här kan du läsa mer om Kvalitetsgradering.
 • Alla raser, alla åldrar som har pass får i de flesta fall, visas på premieringen. Detta gäller ston, valacker och hingstar. Hästägaren/anmälaren ansvarar för att alla hingstar ett år eller äldre visas i träns av person över 16 år.
 • Körbarhetsintyg, gällande Ardenner, Gotlandsruss och Nordsvensk, gäller endast för ston och valacker som är 4 år, födda 2011. Ägaren anmäler till premieringen som vanligt och kryssar i rutan för körbarhetsintyg. Hästen skall visas på premieringen och kommer därmed att finnas med i katalogen.
 • Frivilligt körprov för Nordsvenska ston och valacker födda 2012, kan tilldelas körpremie, efter att ha avlagt godkänt frivilligt körprov. Hästen ska vara anmäld till exteriörbedömning på premieringen för att få avlägga körprov.
 • Körprov för stambokföring sker på premieringsplatsen, hästen ska även vara anmäld till exteriörbedömning.
 • Inga föl får gå lösa på premieringsplatsen, alla ska gå i grimma och grimskaft eller vara kopplade till mamman. Stoägare ansvarar för att stambokföringsavgiften blir inbetald till resp. avelsorganisation, vid stambokföring.
 • Vid höjning av avelsvärdebokstav för ston, kom ihåg att skicka med kopia på premieringsresultat och/eller utställnings- och tävlingsmeriter.

Internetanmälan: kan ske via www.svehast.se, (fliken avelsvärdering, internetanmälan), alt. kan anmälningsblankett beställas från undertecknad.

Klasser vid anmälan

1. Föl, ett- & tvååringar.

2. Valacker & ston tre år och äldre. Ston som ska stambokföras samt ston för höjning av avelsvärdesklass.

3. Sedan tidigare godkänd hingst för sundhetskontroll

4. Enkelt Körprov inklusive exteriörbedömning.

5. Enkelt Ridprov inklusive exteriörbedömning.

6. Körbarhetsintyg (KBI) inklusive exteriörbedömning. (Endast för Nordsvensk brukshäst, Ardenner, Fjordhäst och Gotlandsruss).

7. Frivilligt körprov (FKP) inklusive exteriörbedömning. (Endast för 3-åriga nordsvenska ston & valacker).

Obs! För häst ansluten till ASVH måste anmälan ske via TDB, helene.skogqvist@hushallningssallskapet.se alt. Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten, Morjärvsvägen 4 A, 952 34 KALIX. Om du har frågor angående premieringen kan du ringa undertecknad på tfn 070-343 42 54 eller höra av dig via ovanstående e-mail adress.

Välkommen!

Proposition för Fölbedömning och exteriörbedömning av ston – Norrbotten