Hushållningssällskapet Norrbotten Västerbotten Okategoriserade

860 000 kr till aktiva lantbrukare i Luleå

Vid en ceremoni på lokala Hushållningssällskapet Nederluleå-Luleå stads årsmöte prisades årets stipendiater ur Paul Sandbergs stiftelse. Totalt delades 860 000 kr ut till elva aktiva jordbrukare som är verksamma i Luleå.

Stiftelsens stipendier är avsedda för inköp och satsningar i redskap, djur, maskiner eller underhåll av byggnader. Bland årets stipendiater kommer medlen användas för inköp av exempelvis avelstjurar, fodermixervagn, såmaskin, slåtterkross, gödselvagn, betesputs och balpress.

Stöd för småskaliga jordbruk

Stiftelsens medel kommer från Paul Sandberg som under 1900-talet levde och verkade på Sandön i Luleå skärgård. Vid sin bortgång hade han testamenterat sina tillgångar för att stödja mindre jordbruk inom förutvarande Nederluleå socken.

Hushållningssällskapets Förvaltningsutskott utser gåvotagare i samarbete med Handelsbankens Stiftelsetjänst i Stockholm, som också förvaltar medlen.

Ansökningarna lämnas in till Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten senast den 31 oktober varje år och utdelning sker vid Hushållningssällskapet Nederluleå-Luleå stads årsmöte under mars månad påföljande år.

Årets stipendiater ur Paul Sandbergs stiftelse:

 • Anders Carlqvist
 • Ebba Thurfjell
 • Fredrik Björklund
 • Jenny Olsson
 • Johan Bäckström
 • Jonas Olsson och Susanna Sondermann
 • Karin Markaberg
 • Mikael Lindvall
 • Mikael Sundberg
 • Minna Herlin
 • Signar Hammargren