Boka föreläsningar på temat grönsaksodling

Vi på Hushållningssällskapet Västra har stor erfarenhet av ekologisk grönsaksodling. Våra hortonomer har lång utbildning och praktisk erfarenhet av odling, rådgivning och utbildning.
Boka oss gärna för en föreläsning!

Exempel på föreläsningar:

Nyttodjur – vilka är de, vad gör de och hur kan du gynna dem?
Landskapet blir allt fattigare på insekter och många av dem utför viktiga ekosystemtjänster som vi kanske inte tänker på. Vi berättar mer om dem och lär dig känna igen och gynna dem. (45 min)

Gödsla rätt och skörda mer!
En viktig hörnsten i en lyckad grönsaksodling är gödslingen. Vad gödslar man med, när gödslar man och hur mycket ska man gödsla? Detta och litet till berättar vi mer om. (45 min eller 1,5 tim)

Vad är det för fel på min tomat?
Här berättar vi om de vanligaste skadegörarna och sjukdomarna i svensk växthusodling och hur du kan förebygga och bekämpa dem. Vi pratar om biologisk bekämpning och hur du själv lär dig identifiera problem i odlingen. (45 min eller 1,5 tim)

Skadeinsekter på friland
Vi tar upp de vanligaste skadegörarna i frilandsgrönsaker. Hur känner man igen dem, vilka strategier hjälper och vilka ekologiska bekämpningsmedel finns att tillgå. (45 min eller 1,5 tim)

Kan man odla sötpotatis i Sverige?
Vi berättar om försök som gjorts i Sverige och hur man själv kan odla sötpotatis. (45 min)

Vi skräddarsyr också föreläsningar och utbildningar efter era önskemål. Kontakta oss på Hushållningssällskapet Västra för frågor eller bokning.

Välkommen att kontakta någon av oss!

Marie Hanson, hortonom
0521-72 55 25, marie.hanson@hushallningssallskapet.se
Stina Månsson, hortonom
0521-72 55 43, stina.mansson@hushallningssallskapet.se