Rådgivarna i Sjuhärad Press

50 000 kor

Trots att antalet kor minskar i Sverige så ökar antalet kor anslutna till IT-plattformen TopCow. TopCow uppstod ur ett behov av att ha en direktkoppling til CDB som kan fungera med flera managementsystem och en önskan om att lantbrukaren själv skulle äga sin kodata. Efter några års utvecklingsarbete blev TopCow inte bara en it-plattform, utan också ett system att hämta användbara rapporter ur.

TopCow har tagits fram av Rådgivarna i Sjuhärad och Skånesemin. Det är ett holländskt företag som stått för den tekniska utvecklingen och därför har TopCow många likheter med de system som finns för mjölk- och köttproduktion i Europa. Det öppnar upp för att på sikt kunna benchmarka svenska lantbruksföretag med andra europeiska länder.

Så här säger en kund:

”Med TopCow har vi en bra överblick och smidig rapportering med direktuppkoppling till CDB. Med direktimporten av provmjölkningsresultaten till Uniform Agri får vi en tydlig uppföljning av djurens resultat. Även rapporterna i TopCow har användbara tabeller och ger bra insikt då man enkelt kan ställa datumintervall och jämföra statistik från år till år. Vi kollar ofta rapporterna för ”antal kalvningar/ månad” samt ”Celltalsrapporten” för att hitta individerna som bidrar med högst procent av cellerna i tanken. ”

Ingela Svaneland, Wanås Gods AB

Svensk Husdjurstjänst som håller rättigheterna till TopCow och även tillhandahåller flera andra smarta tekniklösningar till mjölk- och köttproducenter. TopCow säljs av Hushållningssällskapet och Skånesemin i Sverige.

Läs mer om TopCow på www.svenskhusdjurstjanst.se eller kontakta oss på Rådgivarna i Sjuhärad!