Sverige har en rik charktradition

Hur rik kan man nu se på ett mer överskådligt sätt tack vare en rapport som nyligen blivit klar.

Sverige har en rik charktradition men tidigare har det saknats överskådliga sammanställningar som visar på till exempel den historiska utbredningen av de olika charkprodukterna och de regionala tillverkningsmetoder som traditionellt använts.

Syftet med projektet har varit att ta fram och göra information tillgänglig om svenska traditioner kring kötthantering och charkprodukter.

För att beskriva en produkts särart och regionala hemvist är historiska källor av stor betydelse. Genom åren har sammanställningar av historiskt material tagits fram för olika produktkategorier. Men denna typ av material saknas för charkprodukter.

I projektet har vi sökt material om charkprodukter i Nordiska Museets arkiv, Folklivsarkivet vid Lunds Universitet, Ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg samt i arkivet hos Institutet för språk och folkminnen i Uppsala. Denna rapport är en mer komplett sammanställning av det material vi grävt fram i arkiven.

Vi hoppas att materialet kan komma till nytta framöver när man vill berätta historien bakom någon av våra svenska charkprodukter. Eller kanske börja tillverka någon enligt gammal tradition.

Rapporten har producerat i projektet Synliggöra och tillgängliggöra svensk charkuteritradition inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Rapport Charktraditioner 2017

Kontakt
Christina Milén Jacobsson
0521-72 55 15