Nyhet för dig som är intresserad av fältförsök

Vem som helst kan på egen hand hitta information om något av de officiella växtodlingsförsöken i Sverige och inspektera det i fält.

Klicka här för att se rutfördelning samt datum för insatser.

Här sorterar man fram det eller de försök man är intresserad av genom att filtrera på försökstyp, gröda och län. Genom att sedan klicka på den lilla gröna cirkeln efter adb-numret på försöket i listan kommer man till Nordic Field Trial System, där all relevant information om försöket finns samlad.