4 utmärkelser i Framtidens smartaste stall till Hushållningssällskapet

Alla fyra bidragen från Hushållningssällskapet belönades när Jordbruksverket avgjorde tävlingen om framtidens smartaste stall.

Det var fyra glada representanter i de olika lagen som mottog priserna efter en omfattande seminariedag om innovativt byggande. Utmärkelserna delades ut i kategorierna mjölk, lamm, dikor och slaktungnöt.

‒ Jag är glad och stolt över våra insatser. Det känns jättebra att få utmärkelsen, säger Mia Lindkvist, rådgivare på Hushållningssällskapet i Uppsala och projektledare för ett mjölkkostall tillsammans med Hillringsbergs lantbruk utanför Arvika.

Projektet belönades för att var flexibelt, nytänkande och främja god djurhälsa. Det ovanligaste med det här stallet är tälttaket som väckte stor nyfikenhet på Jordbruksverkets seminarium.

Vi har en stark tro på det här och har inte tummat på någon kvalitet. Vi har kalkyler med riktiga siffror, säger Mia Lindkvist.

Jordbruksverket har haft stort fokus i tävlingen på innovativt tänkande och samverkan.

Det är bra att vi har tvingats att lyfta blicken och inte göra som vi brukar. Det är också bra att verkligen titta på siffrorna, säger Mia Lindkvist.

Hushållningssällskapets fyra tävlingsbidrag som fick utmärkelser:

  • Modulstall för mjölkkor: nytänkande takmaterial ‒ tältduk ger ljus inomhusmiljö.

Konceptet utvecklat av Mia Lindkvist och Karin Andersson, HS Konsult, Bengt Andréson, Hushållningssällskapet Värmland och Lars och Robert Aronius, Hillringsbergs lantbruk.

Modulbygget gör att stallet kan skalas upp eller ned efter behov. Oisolerat tälttak, utom i mjölkningsstallet med karusellmjölkning. Investeringskostnad för 632 årskor varav 550 mjölkande: 60 500 kronor per koplats utan stöd.

  • Slaktungnöt: oisolerade mottagningsstallar och isolerat spaltstall. Små djurgrupper och skonsam avvänjning.

Konceptet utvecklat av Martina Westlund och Victoria Thuillier, HS Konsult, Bengt Andréson, Hushållningssällskapet Värmland, och Per Nilsson, Esplunda Kött.

Mottagningsstallet är ett djupströstall som inhyser mjölkraskalvar från 2,5 veckor till fem månaders ålder. Slutuppfödning sker i spaltstall. Eldriven mekaniserad utfodring ger arbetseffektivitet. Investeringskostnad: 29 000 kronor per djurplats utan stöd. Vinstmarginal: 10 procent.

  • Dikostall: god djurvälfärd och lågt arbetsbehov. Ströbädd och målet en halv minut per djur och dag.

Konceptet utvecklat av: Ingela Löfquist och Patrick Petersson, HIR Skåne, Sofia Hedlund och Karin Granström, Hushållningssällskapet Värmland samt Johan Svantesson, Godås, Värmland.

Flexibelt stall för 279 dikor med djupströbäddar, skrapytor och två körbara foderbord. Enkel kvalitet på takplåt och stomme med beräknad livslängd på 15 år. Inget manuellt arbete före kalvningssäsongen. Investeringskostnad: 24 800 kronor per djurplats utan stöd.

  • Miljö- och klimatsmart lammstall med konsumentvänlig produktion.

Konceptet utvecklat av: Sofia Hedlund, Karin Granström och Bengt Andréson. Hushållningssällskapet Värmland, och Jozef Schimmel, Haby gård, Uppland.

Stall för 300 tackor med möjlighet att förlänga och dubbla antalet djur. Golv av stenmjöl. Hela inredningen kan tas ut på sommarhalvåret. Elektronisk märkning av djuren, solfångare på taket som ger egen elproduktion. Investeringskostnad: 11 700 kronor per tacka.

På bilden syns alla våra team;

Främre raden med utmärkelser: Karin Granström, Mia Lindkvist, Martina Westlund och Victoria Thuillier.

Bakre: Sofia Hedlund, Bengt Andréson, Patrick Petersson, Lars Aronius, Johan Svantesson, Ingela Löfquist, Jozef Schimmel och Karin Andersson