Prinsen bland flodpärlmusslor och skogmaskiner

I fredags besökte Prins Carl Philip, Prinssessan Sofia och lilla prins Alexander Värmland. Prins Carl Philip är beskyddare för Hushållningssällskapen i Sverige och i den egenskapen bjöds han in till en förmiddag med ett digert program i skogarna i västra Värmland.

”Vi valde att bjuda in Prinsen och Landshövdingen till det här vackra området i Långserud för att visa några av våra verksamhetsområden som vi vet har framtiden för sig. Expertis och rådgivning inom modernt och hållbart skogs- och vattenbruk är av stor vikt för oss och våra kunder.” säger Jonas Enström VD på Hushållningssällskapet Värmland.

_g6q1084

Prinsen och Landshövdingen fick först slå sig ner vid den öppna elden där Thomas Petterson från Naturbyn serverade smörgåsar med kokkaffe. Det nybakade brödet med rökt älg från de närliggande skogarna kom från Långserud friskola och deras restaurang Skafferiet där Jonas Byh, arbetar som köksansvarig. Både Jonas och Thomas är utmärkta exempel på hur man med genom att kombinera nisch, samarbete och bredd kan få företag på landsbygden att blomstra.

Med på plats fanns också VSV Frakt och Hiab som bjöd in prinsen och landshövdingen till att medverka i modernt skogsbruk med naturvårdande åtgärder. Bakom spakarna i skördaren fick de båda påbörja en gallring i ett område avsatt för vitryggig hackspett. Tall gallrades primärt bort och dominerande lövträd lämnades kvar. Med VR-glasögon på fick prinsen även chansen att prova den senaste tekniken inom lastning på virkesbil. Glasögonen i kombination med ett flertal kameror runt bilens kran gör förarens jobb både lättar och mer säkert.

_g6q1182

Avslutningsvis fick prisen och landshövdingen en unik chans att tillsammans med limnologen Tomas Jansson, vatten- och fiskekonsult på Hushållningssällskapet, få ta del av mångfalden i Gullsjöälven. Älven norr om Långserud hade för 3-4 år sedan ett ökande bestånd med flodkräfta. Älven, som är ett Natura-2000 område, ses som ett av länets finare vattendrag med bland annat öring och flodpärlmussla. Tyvärr drabbades vattendraget kräftpest för ca 2 år sedan och det välmående beståndet av flodkräftor dog ut. Idag vet man att orsaken till smittan i just Gullsjöälven var olaglig utplantering av den pestbärande signalkräftan. Varför någon gjorde detta vet man inte. Kanske av ren okunskap. Ett viktigt avrinningsområde för flodkräftan är nu förstört och kan inte återskapas så länge signalkräftan finns kvar.

Gullsjöälven är ett typexempel på hur flodkräftan drabbas, så som den gjort i så många andra sjöar och vattendrag. Tomas hade fångat in några av de olagligt utplanterade signalkräftorna och prinsen och landshövdingen kunde studera dem på nära håll. I ytterligare ett akvarium fanns flodkräftor från Tomas egen damm och en unik händelse pågick där. Pressen och hela sällskapet fick chansen att se kräftornas parningsakt, något som mycket få människor får chansens att se på nära håll.

_an_8564

”Prinsen visade sig vara kunnig om flodkräftan och hade egna erfarenheter om de båda arternas utseende och vem som är godast – givetvis kom vi överrens om att flodkräftan är godast! I alla fall är de lättast att skala” berättar Tomas Jansson.

”Vi tittade också på den fridlysta och sällsynta flodpärlmusslan. Vi plockade upp en och både Prinsen och Landshövdingen fick hålla i den, båda blev imponerade av hur tung och kompakt den är.” Tomas uppskattar de här musslornas ålder till imponerade 80 – 100 år. Sällskapet och Tomas diskuterade även spåren efter flottledsrensningarna och hur man går till väga för att återföra de stora stenblocken samt hur man skapar bra gömslen för öring. I Gullsjöälven har biotopvårdsåtgärder för öring har genomförts för omkring 10 – 15 år sedan, men mycket arbete återstår för att återskapa Gullsjöälven till sitt ursprungliga utseende.

_an_8486

”Att återställa vattendragen efter flottledsrensning och anlägga lekbottnar för öring är åtgärder som indirekt gynnar även flodkräftan och flodpärlmusslan” berättade Tomas för prinsen och sällskapet som samlats runt älvens kant.

Och där vid Gullsjöälvens historiskt låga vatten avslutades prinsen och landshövdingens besök hos Hushållningssällskapet Värmland och VSV Frakt. Prisen och hans följe fortsatte in till Säffle för att där möta upp med prinsessan och lilla Alexander.

img_1458

Har du frågor runt skog, såväl om produktion som om naturvårdande åtgärder? Vill du på samma sätt som prinsen inventera ett vattendrag tillsammans med våra limnologer?

Kontakta oss vi vår växel eller genom att välja en konsult i kontaktformuläret nedan.

 

För mer information kontakta Kristina Samstorp 070-829 09 36
kristina.samstorp@hushallningssallskapet.se