Läget i fält

Vi har följt upp läget med några av Hushållningssällskapets nordligare rådgivare om hur läget med förstaskörden ser ut.

Anna Molander Lantbruksrådgivare, Umeå, Hushållningssällspaet Norrbotten- Västerbotten. Telefon 0722-314101, anna.molander@hushallningssallskapet.se.

– Det har vuxit bra och förstaskörden har nu så smått börjat komma igång (10 juni) i vissa fält här och var. På Röbäcksdalen skördades något enstaka fält för någon dag sedan. Det är några dagar tidigare än ett normalår. Men i veckan bromsade det svalare vädret lite av farten inför skörden. Men närmsta dagarna kommer troligen fler igång med skörden.

-Det var en lång och varm höst och torrare i backen än i fjol så upptorkningen har gått fort i år. Tjälen låg länge men vallarna kom igång tidigt ändå när värmen kom i maj. Övervintringen ser bra ut och jag har inte sett några problem med isbränna, säger Anna.

 

Pia Björsell,växtodlingsrådgivare, HS Konsult, telefon 070-562 02 12, pia.bjorsell@hushallningssallskapet.se & Henrik Bergman, HS Konsult, telefon 0730-391416, henrik.bergman@hushallningssallskapet.se

Pia Björsell och Henrik Bergman båda växodlingsrådgivare i Dalarna och Gävleborg vill fylla på med att förstaskörden nog är 5-7 dar tidigare än normal i de södra delarna. Och kanske ännu tidigare ju länge norrut i området vi kommer. Volymmässigt ser det ut att bli en god förstaskörd. I södra Dalarna kom skörden igång redan 29 maj i år.

Tittar man på de analyser som gjorts ser energinivåerna ut att vara lägre än normalt i området medan proteinet legat normalt. De gårdar som ingår i vallprognosen låg en vecka in i juni i snitt på 10,5 MJ/kg ts (endast gräs).

I övrigt menar Pia och Henrik att vallarna kom igång med tillväxt tidigt i våras, men stannade av lite på grund av torka och kyla i mitten på maj. Efter regnet som kom i slutet av maj med efterföljande värme fullkomligt exploderade vallarna i tillväxt och utveckling.

 

 

Sammanställt av Emma Hjelm, HIR Skåne och Marie Lundberg, HS Konsult