2,7 miljarder i Klimatklivet 2022

Årets budget för Klimatklivet är 2,7 miljarder och en del av dem är avsedda för jordbruket. Det finns tre ansökningsperioder 10-28 feb, 3-18 maj och 23 aug-8 sep.

I Klimatklivet tävlar man med andra sökande om stöden och de ansökningar med störst klimatnytta per investeringskrona vinner. Stödet hanteras av Naturvårdsverket och Länsstyrelsen tillsammans. Har du en idé om vad du vill söka för ska du därför kontakta handläggarna på Länsstyrelsen för att diskutera dina.

Patrik Ekheimer
E-post: patrik.ekheimer@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 32 27

Martin Gometz
E-post: martin.gometz@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 32 50

Vad kan man få stöd för?

Du kan få stöd för allt möjligt, men tänk att investeringen gärna ska resultera i att exempelvis fossila drivmedel används mindre.

Här är exempel på investeringar inom lantbruket som tidigare beviljats stöd från klimatklivet: eldrivna bevattningspumpar, biogas, energieffektivisering, skuggväv i växthus, ersätta oljeeldning, installation av bergvärme, panncentral, fjärrvärme med biokolspanna, värmeväxling vid spannmålstork, investering i pumpledning, eldriven foderblandare,  gödselrobot, strömaskin energieffektivisering vid spannmålstorkning, ansluta spannmålstork till fjärrvärme, effektiv mjölkkyl, inköp av tunga lastbilar som går på gas, eldriven hjullastare och eldriven truck.

Kriterier

• Åtgärden får inte vara lönsam utan stöd.

• Åtgärden får inte innebära produktion av förnybar el som kan omfattas av elcertifikat (bortsett från el från biogas). Inga solceller alltså.

• Åtgärden får inte handla om att reducera utsläpp inom handeln med utsläppsrätter, om det inte innebär att ta tillvara restvärme.

• Du måste få beslut om stöd innan du kan påbörja din åtgärd.

• Åtgärden ska vara genomförd senast våren 2026

Vill du ha hjälp med att skriva din klimatklivsansökan?

Kontakta Annika Bergman på Hushållningssällskapet Halland
E-post: annika.bergman@hushallningssallskapet.se
Telefon: 0705-67 18 57