En bra metod för att följa upp fiskbestånd i vattendrag

Hushållningssällskapet i Kalmar har via fiskerikonsulenten elfiskat i vattendrag i södra Kalmar län under hösten. Många lokaler uppvisar goda resultat med höga tätheter av vandrande öring.

Elprovfisken är ett mycket bra metod att följa upp fiskbestånd i vattendrag. Resultaten kan användas inom flera områden; åtgärdsarbete kopplat till Vattendirektivet, naturvärdesbedömningar/skyddsområden och turism. Det finns ett stort behov av att utföra elfisken i många områden säger fiskerikonsulent Carl-Johan Månsson.

Läs hela den omfattande rapporten här.