Jordbrukardagen 2015

Nu är det dags att ladda inför växtodlingssäsongen 2016! Välkommen på en inspirationsdag 29 september om jordbearbetning, energi och markvård för rationell och resurseffektiv produktion.

 Program

09:30 Samling i Verkstaden för fika och mingel. Därefter program på sal
• Speed-dating med Lilleruds jordbrukselever och jordbruksföretagare
• Gissa ringtrycket
• Energieffektiv jordbearbetning
Christer Johansson, energirådgivare, Greppa Näringen
• Gynna markstrukturen – grunden för goda skördar och resurseffektiv produktion
Anna Bjuréus, Länsstyrelsen, Greppa Näringen

Lunch (matsalen)

Eftermiddag i fält (start 13:30)
• Maskinvisning: Praktiska åtgärder för minskad energiförbrukning vid körning i fält
• Maskinvisning: Demonstrationer med traktorer och redskap
Möjlighet till provkörning

 

Tid: Tisdagen den 29 september klockan 9:30-15:30
Plats: Lillerudsgymnasiet
Kostnad: 100 kr +moms (faktureras). Fika och mat ingår.
Anmälan:www.kompass.lrf.se – sök ”Jordbrukardagen” under Kurs/Seminarium
eller via Länsstyrelsens reception tel: 010-2247105
Obs! senast torsdag den 24 september (för beställning av mat och fika)

Frågor – kontakta
Anna Bjuréus, anna.bjureus@lansstyrelsen.se tel: 010-2247261
Daniel Hedeås, daniel.hedeas@hushallningssallskapet.se tel: 0708-291994

Inbjudan som pdf