20 000 kr till duktiga studenter

Hushållningssällskapet delar årligen ut ett utbildningsstipendium till duktiga studenter i Haparanda och Övertorneå kommuner. Stipendiet kommer från Asta och Ragnar Wittikkos utbildningsstiftelse där 10 000 kr delas ut i vardera nämnda kommuner.

Stiftelsen förvaltas av Hushållningssällskapet och går till avgångselever som visat goda studieresultat och framgångsrikt entreprenörskap.

Årets stipendiat i Haparanda är Jacob Tiensuu från Tornedalsskolan. I Övertorneå delades belöningen mellan Lisa Brännström och Lovisa Wanhatalo från Gränsälvsgymnasiet.