Hushållningssällskapet Gotland Press

Mats Pettersson mottagare av Kungl. Skogs- och Lantbrukskademins Silvermedalj

Foto: Erik Cronberg, ©Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.
Hushållningssällskapet Gotlands tidigare vd Mats Pettersson var mottagare av Kungl. Skogs- och Lantbrukskademins Silvermedalj vid en högtidssammankomst i Stockholms Stadshus i söndags. Mats Pettersson får priset för sitt initiativ och drivkraft i utvecklingen av Gotland Grönt Centrum. Han är en outtröttlig främjare och inspiratör inom de gröna näringarna och har ökat intresset för öns naturbruksutbildningar, och därvid fått nya ungdomar att engagera sig som företagare.
Grattis Mats!