1000 blommande fotbollsplaner – för ökad biologisk mångfald

Omkring 600 lantbrukare har slutit upp bakom projektet Hela Sverige Blommar och kommer så drygt 500 hektar blommande trädor och 125 mil kantzoner. Allt för att gynna den biologiska mångfalden.

Det är första gången som flera av Sveriges Hushållningssällskap driver samarbetsprojektet Hela Sverige Blommar. Projektet startade på Österlen i Skåne för tre år sedan och lantbrukarnas intresse för att odla mat åt pollinatörerna har visat sig vara stort.

En blommande yta i landskapet kan göra stor skillnad för pollinerande insekter och djurliv. Genom att skapa ett effektivt samarbete mellan lantbrukare, maskinstationer, rådgivare och sponsrande företag/ organisationer lyckas man få ut mesta möjliga blomsterfrö per krona.

Projektet drivs i Skåne, Halland, Kalmar, Kronoberg, Blekinge, Uppsala, Stockholm, Östergötland, Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Västmanland, Örebro, Västergötland, Dalsland och Bohuslän.

Läs mer om projektet här