100 sorter på äpplets egen dag

Äpplets dag firades på Öjebyn Agro Park med en rad olika aktiviteter. Här kunde besökarna bland annat få sina äpplen sortbestämda och ta del av en äppelutställning med över 100 olika sorter.

Äpplets dag är en ny landsomfattande temadag med syfte att öka intresset för och kunskapen om svenska äpplen och skötseln av fruktträd. Det är Riksförbundet Svensk Trädgård som har tagit initiativet till dagen, och flera intressenter, organisationer och verksamheter har hoppat på tåget.

I Norrbotten firades dagen med drop-in på Öjebyn Agro Park där olika aktiviteter arrangerades av Hushållningssällskapet och Sveriges Pomologiska Sällskap.

Pomologen Torsten Lindberg och Beatrice Wiström, lokalt ombud för pomologerna i Västerbotten svarade på frågor kring äpplen och äppelodling. De hade även dukat upp en äppelutställning innehållande över 100 olika sorter.

Många av besökarna passade också på att få sina egna medhavda äpplen sortbestämda av Beatrice och Torsten och att fylla sina hinkar med självplockade äpplen från trädgården.

Sara Byström som är projektledare på Öjebyn Agro Park var nöjd med dagen.

– Det är kul att se vilket intresse det finns för äpplen och odling. Vi har anordnat flera aktiviteter kring äpplen de senaste åren som alla varit välbesökta. Vi hoppas på fler producenter i norra Sverige säger hon.

Bilder från Äpplets dag 2017 – Öjebyn Agro Park

Grillning av äpplen med framtidens konsumenter

Bea och Torsten hjälpte besökarna med sortbestämning