100 lantbrukare sökes!


Över 100 lärare har anmält intresse för att få kontakt med en lantbrukare genom verktyget Farmer Time. Nu söker Hushållningssällskapet 100 lantbrukare som vill visa skolelever sin vardag!

– Det är fantastiskt att så många lärare förstår och vill nyttja Farmer Time som pedagogiskt verktyg i skolan. Matproduktionen kopplar på ett enkelt sätt till alla ämnen i skolan, säger Lisa Conrad, Hållbarhetsrådgivare på Hushållningssällskapet Jämtland.

Hushållningssällskapet har arbetat med Farmer Time sedan 2019, men vårterminen 2023 var antalet intresseanmälningar från lärare i Sverige rekordstort med över 100 ansökningar!

Farmer Time handlar om att ge barn och ungdomar möjlighet att ta del av arbetet på en gård och matproduktionen genom korta återkommande videosamtal med en lantbrukare, direkt från gården till klassrummet. Farmer Time bidrar till ökad förståelse om matens ursprung, hållbarhet och kunskap om vad som sker på gården under olika delar av året. Det ger också en inblick i ett yrke som allt färre har en naturlig relation till. Genom att använda sig av Farmer Time i klassrummen nås lärande målen.

Farmer Time handlar om att bygga relationer och ge elever i grundskolan möjlighet att ställa frågor och diskutera med de som producerar vår mat. Genom Farmer Time får barn och unga möjlighet att ta del av vardagen på gården och förstå vad maten kommer ifrån.

Lantbrukare berättar om den spännande utveckling som sker inom lantbruket och svensk livsmedelsproduktion, de inspirerar till att studera och arbeta inom den gröna näringen i framtiden.

Tillsammans ger vi morgondagens samhällsmedborgare, konsumenter, företagare, beslutsfattare, politiker och tjänstemän kunskap om svensk livsmedelsproduktion.

Hur går det till?
I Farmer Time träffas en skolklass och en lantbrukare var 4:e vecka under ca 10-15 minuters videosamtal under ett års tid. Lantbrukaren tar med skolklassen till olika aktiviteter på gården, på fältet, i traktorn eller kanske på kontoret för att berätta och förklara vad som händer just där och då under olika delar av året. Under samtalen har eleverna möjlighet att ställa frågor och diskutera sånt som är intressant. Läraren har möjlighet att koppla samtalen till läroplanen och ge elever verkliga exempel från gården att arbeta med i lärandet. Det kostar ingenting att delta. Hushållningssällskapet hjälper till att etablera och stödja samarbeten över hela landet.

Vill du medverka i Farmer Time? Kontakta projektledare Lisa Conrad, lisa.e.conrad@hushallningssallskapet.se eller 063-15 52 02.

Foto: Torsta AB

Här finns mer information om Farmer Time.