Besöksnäring,Naturvård, vatten och miljö

Våtmarksanläggning blir gäddmecka

En 40 fotbollsplaner stor gäddfabrik anläggs utanför Buskhyttan. Anläggningen är projekterad av Sören Eriksson Hushållningssällskapet och sponsras av SSAB. En glad nyhet för fiskare och, framförallt, för miljön. 1,2 ton kväve och 30 kilo fosfor ska stoppas innan det når Östersjön varje år.

Här kan du se Sörens film från det pågående arbetet som nu är i slutfasen då man lägger natursten i den nya bäckfåran som grävts.

Läs artikeln i Södermanlands Nyheter >>

Dela sidan

Fler nyheter

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.