Greppa Näringen

Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning genom Greppa Näringen om bl a:

  • Växtnäringsbalanser
  • Gödslingsstrategier
  • Bekämpningsmedelshantering inom och utanför vattenskyddsområden
  • Våtmarker
  • Växtföljd och bördighet /markpackning
  • Klimat och energi
  • Vallodling och utfodring

Vi genomför även kurser och gårdsvandringar på temat Tvärvillkor & Miljöbalken som du kan efterfråga genom länsstyrelserna.

Välkommen att kontakta någon av våra miljörådgivare!

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.