Biologiska undersökningar i sjöar, vattendrag och natur – för bättre miljö och fiske

Naturvård, vatten och miljö

Ska du göra en naturvårdstrategi för en kommun eller för specifika områden? Planer för infrastrukturprojekt som påverkar vatten- och naturvärden, t ex bredbandsuppbyggnad på landsbygden? Eller vill du veta vad som sker under ytan?

Vi har kunskap och erfarenhet av både naturvård, vatten och miljö. Vad kan vi hjälpa dig med?

 

Av erfarenhet vet vi att det är minst lika viktigt att arbeta nära de som är mest berörda. Ofta blir vi en slags länk mellan myndigheter, lokala entreprenörer och medborgare som är berörda av åtgärderna t ex markägare eller föreningar.

I många naturvårdsprojekt där vi varit delaktiga har vi ansvarat för hela kedjan, från ansökan om finansiering till genomförande av åtgärder. Kommuner, länsstyrelser, skogsstyrelser och Naturvårdsverket tillhör våra återkommande kunder.

Ska du gräva eller anlägga i vatten? Restaurera ett vattendrag? Förbättra fisket? Låt oss hjälpa dig med undersökningar, goda råd och tillstånd för din vattenverksamhet.

Hushållningssällskapen kan erbjuda kvalificerade tjänster inom fiske, vatten och miljö genom samverkan i ett rikstäckande nätverk. För att ge dig bästa möjliga råd och service finns vi över hela landet, organiserade i fristående Hushållningssällskap och bolag.

Sök din närmaste rådgivare nedan. Vad kan vi göra för dig?

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.