1. Minskad vinterdödlighet hos bin

  Publicerad | Forskning och utveckling

  Projektet är avslutat

  Projektet syftade till att hitta metoder för att sprida information och öka implementeringen av bin med VSH-egenskaper. En arbetsgrupp har träffats några gånger och diskuterat hur man kan bygga upp en modell. Workshop har genomförts för att göra en grundlig omvärldsanalys som leddes av Magnus Ljung SLU. Projektet finansierades. av Jordbruksverket. För mera kontakt: Christina […]

 2. Skogsbruk och viltvård i samverkan

  Publicerad | Forskning och utveckling, Skog

  Projektet är pågående

  Hushållningssällskapet är en viktig rådgivande aktör i kontakter med skogsägare och skogsföretag. Genom vår oberoende ställning ska vi samla företrädare för viltförvaltningen och erbjuda en fördjupad insikt i hjortviltstammarnas skötsel.

 3. MatGlad-helt-enkelt

  Publicerad | Livsmedel, mat och hälsa, Mat och hälsa

  Projektet är pågående

  Nu lanseras kokboksappen Matglad-helt-enkelt”, uppföljaren till succéappen ”MatGlad”! I MatGlad-helt-enkelt stöttas användaren genom hela matlagningen med hjälp av filmsekvenser och talstöd. Den hjälper många med lässvårigheter att bli mera självständiga i sin vardag.

 4. MegaLegumes –Svenska proteingrödor som industriråvara

  Publicerad | Forskning och utveckling, Grönsaker, bär och frukt, Livsmedel, mat och hälsa, Mat och företagande, Växtodling

  Projektet är pågående

  Målet är att möjliggöra för svenskt jordbruk att långsiktigt och storskaligt producera växtbaserad proteinråvara baserad på fababönor, så som åker- och bondbönor, samt sötlupin till i första hand svensk och i andra hand internationell livsmedelsindustri.

 5. Samarbete/Kort livsmedelskedja och lokala marknader

  Publicerad | Livsmedel, mat och hälsa, Mat och företagande, Mat och hälsa

  Projektet är pågående

  Trots ett ökat intresse för lokal producerad råvaror/livsmedelsprodukter finns det i dagsläget få producenter som levererar direkt till storhushåll. Många av länets producenter både kan och vill leverera till den offentliga sektorn/restaurang även om de ej gör det idag.

 6. BIOBALT

  Publicerad | Växtodling

  Projektet är pågående

  BIOBALT – “environmental education for sustainable Baltic Sea area in the Pomerania Province with special regard to protected areas and coastal area”

 7. ULLiHOP

  Publicerad | Landsbygdsutveckling, Lantbruksdjur

  Projektet är pågående

  ULLiHOP är ett samarbetsprojekt med syfte att skapa nya jobb genom att öka användningen av lokal ull. Genom att öka förutsättningarna för samarbete mellan ullproducenter, ullförädlare och företag som säljer ullprodukter eller tjänster kopplade till ull kan nya produkter och affärsidéer utvecklas.

 8. Mentorskapsprogram

  Publicerad | Företagsutveckling

  Projektet är pågående

  Landsbygdsprogrammet har finansierat ett mentorskapsprogram vilket går ut på att vidga nätverken och utbyta kunskap med andra lantbruksföretagare. För Jönköpings län har Hushållningssällskapet fått uppgiften att genomföra mentorskapsprogrammet.

 9. Småskaliga fiskeprojekt på Gotland

  Publicerad | Naturvård, vatten och miljö

  Projektet är pågående

    Hushållningssällskapet Gotland har erhållit positivt besked från LeaderGute avseende två projekt för utveckling av det småskaliga fisket på Gotland. 1. Fasta fiskeredskap utvecklar småskaligt fiske på Gotland 2. Produktutveckling-marknadsföring Gotländsk fisk Båda projekten väntar på slutligt besked från Jordbruksverket men har startat med planeringsarbeten. Eftersom handläggningen på Jordbruksverket har dragit ut på tiden blir […]

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.