1. Mötesplats EKO

  Publicerad | Grönsaker, bär och frukt, Lantbruksdjur, Växtodling

  Projektet är pågående

  Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten har beviljats projektstöd från Länsstyrelsen i Norrbotten för att genomföra projektet ”Mötesplats EKO”. Syftet med projektet är att genomföra ERFA-träffar, kursdagar och inspirationsdagar för att utveckla kunskaperna och främja erfarenhetsutbyte hos ekologiska lantbrukare i Norrbotten.

 2. Norrbottnisk Mat

  Publicerad | Landsbygdsutveckling, Livsmedel, mat och hälsa, Mat och företagande

  Projektet är pågående

  Norrbottnisk Mat är ett samarbetsprojekt med siktet inställt på att skapa nya jobb genom att utveckla och stärka det unika i norrbottnisk livsmedelsproduktion. Projektet syftar till ökat samarbete mellan landsbygdsföretag och att stimulera utvecklingen av affärsmöjligheter med livsmedelsförädling.

 3. Välkommen på middag!

  Publicerad | Livsmedel, mat och hälsa, Mat och hälsa

  Projektet är pågående

  Projektet Välkommen på middag innebär måltidsglädje och social samvaro för människor som behöver lite extra stöd i vardagen. Personer med intellektuell funktions-nedsättning fixar sina egna middagsträffar på ett nytt sätt!

 4. Minskad vinterdödlighet hos bin

  Publicerad | Forskning och utveckling

  Projektet är avslutat

  Projektet syftade till att hitta metoder för att sprida information och öka implementeringen av bin med VSH-egenskaper. En arbetsgrupp har träffats några gånger och diskuterat hur man kan bygga upp en modell. Workshop har genomförts för att göra en grundlig omvärldsanalys som leddes av Magnus Ljung SLU. Projektet finansierades. av Jordbruksverket. För mera kontakt: Christina […]

 5. Skogsbruk och viltvård i samverkan

  Publicerad | Forskning och utveckling, Skog

  Projektet är pågående

  Hushållningssällskapet är en viktig rådgivande aktör i kontakter med skogsägare och skogsföretag. Genom vår oberoende ställning ska vi samla företrädare för viltförvaltningen och erbjuda en fördjupad insikt i hjortviltstammarnas skötsel.

 6. MatGlad-helt-enkelt

  Publicerad | Livsmedel, mat och hälsa, Mat och hälsa

  Projektet är pågående

  Nu lanseras kokboksappen Matglad-helt-enkelt”, uppföljaren till succéappen ”MatGlad”! I MatGlad-helt-enkelt stöttas användaren genom hela matlagningen med hjälp av filmsekvenser och talstöd. Den hjälper många med lässvårigheter att bli mera självständiga i sin vardag.

 7. MegaLegumes –Svenska proteingrödor som industriråvara

  Publicerad | Forskning och utveckling, Grönsaker, bär och frukt, Livsmedel, mat och hälsa, Mat och företagande, Växtodling

  Projektet är pågående

  Målet är att möjliggöra för svenskt jordbruk att långsiktigt och storskaligt producera växtbaserad proteinråvara baserad på fababönor, så som åker- och bondbönor, samt sötlupin till i första hand svensk och i andra hand internationell livsmedelsindustri.

 8. Samarbete/Kort livsmedelskedja och lokala marknader

  Publicerad | Livsmedel, mat och hälsa, Mat och företagande, Mat och hälsa

  Projektet är pågående

  Trots ett ökat intresse för lokal producerad råvaror/livsmedelsprodukter finns det i dagsläget få producenter som levererar direkt till storhushåll. Många av länets producenter både kan och vill leverera till den offentliga sektorn/restaurang även om de ej gör det idag.

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.