Grön Arena

Grön Arena – en mötesplats för köpare och säljare av tjänster inom området social omsorg, skola och rekreation

Grön Arena är ett koncept inom Hushållningssällskapet för utveckling av gårdar som erbjuder tjänster inom social omsorg, skola och hälsoområdet. Tjänster som anpassas efter den enskilde individen för att nå personlig utveckling och en förbättrad livskvalité. Aktiviteterna utgår från gårdens arbete med djur, natur och trädgård.

Grön Arena består av tre delar:

Social omsorg – daglig verksamhet, sysselsättning och arbetsträning på ett roligt och meningsfullt sätt på en lantgård. Målgruppen är barn och ungdomar, personer med psykisk ohälsa eller funktionshinder, äldre och personer med symptom på tidig demens samt personer med missbruksproblematik.

Arbetsträning och rekreation – vistelse på en gård i landsbygdsmiljö med individuellt anpassat program kan vara ett sätt att komma tillbaka till arbete och vardag efter sjukskrivning eller lång frånvaro från arbetsmarknaden.

Skol- och fritidsverksamhet – ett nytt sätt att använda gården som en pedagogisk resurs.

 

Över 70 stycken godkända Grön Arena-gårdar

Grön Arena har funnits i Värmland sedan 2006 och under 2013-2014 drevs ett nationellt projekt för att sprida konceptet över landet. Idag finns det över 70 stycken godkända Grön Arena-gårdar från Skåne i söder till Norrbotten i norr, och det blir fler och fler. Under 2017 kommer vi att satsa extra mycket på marknadsföring av Grön Arena konceptet för en ökad kännedom hos kundgrupperna kring fördelarna med att vistas på en gård. Förhoppningen är att dessa insatser ska leda till fler affärsmöjligheter för Grön Arean gårdarna.

Är du intresserad av att hitta Gröna Arena gårdar för samarbete? Sök på ”Grön arena” i vår Hitta din kontakt funktion som du hittar längre ner.

 

 

Vill du veta mer om Grön Arena nationellt? Kontakta våra nationella projektledare:

Christer Yrjas vid Hushållningssällskapet i Kristianstad, telefon 044 – 22 99 13 alt 0708-94 53 39 eller via christer.yrjas@hushallningssallskapet.se

Malin Fahlesson vid Hushållningssällskapet Skaraborg, 070-354 03 66 eller via malin.fahleson@hushallningssallskapet.se

 

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.