Energieffektivisering

Energieffektivisering

Har du koll på din energianvändning? Är den stor eller liten och kan den åtgärdas? Det kan Hushållningssällskapet Energi hjälpa dig att klargöra! Genom att kartlägga och effektivisera dagens användning av energi i företaget.

Energi – effektivisering med ekonomi på gården

Energikartläggningen ger en god bild av vad som är stort och smått i företagets energianvändning.
Energiplanen visar vägen till en effektivare verksamhet. Du får nyckeltal som vi jämför med andra företag med liknande produktion och som du kan använda för att följa upp dina åtgärder.

Tjänsten energieffektivisering ger dig en energiplan med förslag till besparingsåtgärder inklusive ekonomiska beräkningar.

I energiplanen ingår:

  • Dagens användning av energi i företaget – Energikartläggning
  • Förslag till åtgärder för effektiviseringar
  • Åtgärdens energibesparing
  • Investeringar kopplade till åtgärderna samt driftskostnader
  • Förslag till prioriteringsordning för åtgärderna

Kontakta någon av energirådgivarna hos ditt närmaste Hushållningssällskap så berättar vi mer.

Välj Energi i ämnesområdet för att hitta din rådgivare hos HIR Skåne.

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.