Elproduktion

Elproduktion

Har du funderat på att producera el? El för egen användning eller för avsalu?

El kan produceras på landsbygden på en rad sätt, t.ex. med solceller, vind- och vattenkraftverk, med biogas och andra bränslen i s.k. småskalig kraftvärme. Hushållningssällskapet Energi kan hjälpa dig vidare!

Våra energirådgivare kan bland annat hjälpa dig med att kartlägga företagets användning av el och effektbehov, identifiera lämpliga tekniker samt göra ekonomiska kalkyler som visar intäkter, kostnader och lönsamhet.

Vi kan även hjälpa dig att hitta aktuell nätägare, hitta lämpliga leverantörer av utrustning, projektledning samt besiktning.

Kontakta någon av energirådgivarna hos ditt närmaste Hushållningssällskap så berättar vi mer.

Välj Energi i ämnesområdet för att hitta din rådgivare hos HIR Skåne.

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.