SAM-ansökan

Tillsammans gör vi din SAM-ansökan. Vi optimerar ansökan utifrån företagets förutsättningar och ser till att du söker de ersättningar som du har rätt till och som fungerar på din gård. Vi gör också vi en stödprognos som du kan jämföra med vartefter utbetalningarna kommer. Prognosen går också att använda som underlag till banken.

Samtidigt som vi gör din ansökan uppdaterar vi dig om nyheter som berör ansökan och gården, för att du ska kunna fatta de beslut som behövs.

Som kund hos oss har du ett bollplank som jobbar nära produktionen och förstår ditt företags utmaningar. Du kan känna dig trygg i att våra rådgivare är uppdaterade om EU-stöden, och har bred och oberoende kompetens inom lantbruk.

Exempel på andra frågeställningar som blir aktuella i samband med SAM-ansökan:

 

Överföring och handel av stödrätter

Under SAM-ansökan kontrollerar vi alltid om dina stödrätter motsvarar din sökta areal. Vi hjälper dig vid behov att överföra, sälja eller köpa stödrätter. Se också www.stodrattsborsen.se.

Rapportering av uppgifter till certifieringsorgan

Vi hjälper dig som har certifierad produktion att rapportera in uppgifter till certifieringsorganet i samband med SAM-ansökan. Det kan gälla till exempel för ekologisk produktion.

Genomgång av kontrollresultat

Vi kontrollerar gärna ditt kontrollresultat direkt om du drabbats av fältkontroll. Vissa anmärkningar går att åtgärda direkt och därigenom kan man undvika avdrag på utbetalningarna.

Överklagande av beslut

Har du drabbats av återkrav på gångna stödutbetalningar eller andra beslut som går dig emot? Hör av dig till oss så kan vi först bedöma förutsättningarna för ett överklagande. Sedan hjälper vi dig att upprätta handlingarna till överklagandet.

Välkommen att kontakta oss!

Läs mer

om Hushållningssällskapet remissarbete kring EU-regleverket.