Ur innehållet i Arvensis nr 6 med utgivning 17 september 2018:

I herbicidernas värld – 1+1 är inte alltid 2 # Vad kostar en bra växtföljd? – Räkna på kort och lång sikt # Caryx kortar – Tillväxtreglering på hösten # Radmyllning och utsädesmängd – Gav utslag i Gropen # Jubileumsartikel ogräs – Vem vinner slaget mot ogräset? # Jubileumsartikel svamp – Erfarenheter och nya verktyg # Precisionsodling för alla – Ny markkarteringstjänst # Åtgärder mot viltskador – Nollrutor och grödval # Gödsla grödan grönt – Mobil gröngödsling # Säkra grovfoderproduktionen – Med kvalitet och kvantitet # Sparsam körning – Tjäna pengar utan insats # Utblick Tyskland – Blöt start efter hösten# Rådgivarkrönika– Ändra dina vanor

Notiser: Nära 100 procent resistens, Torkan ger halmen högre fodervärde, Mer rot än topp vid tidig sådd, Direktså efter angrepp av bomullsmögel, Honungsört som ogräs, Ler och regn avgör svavelbehov, EU-kontroller med satellit

Vill du provläsa Arvensis? Nummer 4/5 2017 kan du läsa direkt på webben >> LÄS Arvensis nr 4/5 HÄR

I dubbelnumret hittar du artiklar, notiser och vår guide till Borgeby Fältdagar 2017

Prenumerera på Arvensis

Ett års prenumeration, 8 nummer, för 895 kr (exkl. moms). Vid frågor om prenumerationen, kontakta arvensis@hushallningssallskapet.se eller Stina Jönsson.

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.