Ur innehållet i Arvensis nr 8 med utgivning 10 december 2018:

Skördeavtal eller inte? – Teckna max halva skörden # Större känslighet – Äldre vallar känsligare än nya # Efterverkan av herbicider – Ett orosmoln på rapshimlen # Utsädesrekommendationer ur spel? – Justera utsädesmängden # Frostkänsliga kompanjoner  – Lyfter fransk raps #Baggbekämpning och bevattning – Gynnar pollinatörer# Tuff kalkyl – För bevattning i spannmål # Sensommarsått grönfoder – Kräver rätt åtgärder # Rådgivarkrönika – Mer spannmål i norr!

Notiser: Kalka för bättre folkhälsa, Billigare med maskinstation, Bra sort bättre än tillväxtreglering, Spillraps förstör i rättika, Räkna på transporterna, Halma alven, Omvänd sådd, 40 kilo kväve per hektar förloras, Ökat radavstånd kostar skörd, Putsa rapsen för färre loppor, Ingen fördel att beta majsutsädet, Spillraps av hybrid påverkar skörden, Resistent renkavle förblir resistent

 

Vill du provläsa Arvensis? Nummer 4/5 2017 kan du läsa direkt på webben >> LÄS Arvensis nr 4/5 HÄR

I dubbelnumret hittar du artiklar, notiser och vår guide till Borgeby Fältdagar 2017

Prenumerera på Arvensis

Ett års prenumeration, 8 nummer, för 895 kr (exkl. moms). Vid frågor om prenumerationen, kontakta arvensis@hushallningssallskapet.se eller Stina Jönsson.

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.