Ur innehållet i Arvensis nr 1 med utgivning 29 januari 2018:

Anpassa vetegödslingen – Sort och avsättning styr # Nya maltkornssorter – Kräver nya gödslingsstrategier # Kan man kvävegödsla optimalt? Tre års nollrutor summeras # Pyretroidernas framtid osäker – Leder till dyrare bekämpning # Extra gröda maxar foderskörden – Helsäd och vall bra val # Skalskador i maltkorn – Ny utmaning i odlingen # Nyckeln till lönsam ekohöstraps – Ger dubbelt upp i TB2 # Maxa nyttan med mellangrödan – Med en till två arter # Dansk EFA-inspiration – Mellangrödor i fokus # Pollinering och växtskydd – Lyfter skörden i åkerbönor # Vetedvärgsjukans återkomst – Överväg bekämpning vid angrepp # Flygande multihjälpmedel – till din tjänst

Notiser: Vallsort efter konkurrensförmåga, Så höstveteutsädet i vår, Fasta körspår i praktiken, Fler ax med tidig bevattning, Koll med satellit, Kvävemodeller jämförda, Skilj mellan ven och svingel, Jordbearbetning – hantverk eller religion?, Laxrosa veteax utan toxiner, Så inte bönorna för grunt, Sortblandningar för högre skörd: Höstvetesorter samodlades & Ekokornet tar olika nischer

 

Vill du provläsa Arvensis? Nummer 4/5 2017 kan du läsa direkt på webben >> LÄS Arvensis nr 4/5 HÄR

I dubbelnumret hittar du artiklar, notiser och vår guide till Borgeby Fältdagar 2017

 

 

Prenumerera på Arvensis

Ett års prenumeration, 8 nummer, för 895 kr (exkl. moms). Vid frågor om prenumerationen, kontakta arvensis@hushallningssallskapet.se eller Stina Jönsson.

 

 

 

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.