Bygg,Energi,Grönsaker, bär och frukt,Lantbruksdjur,Växtodling

Stort kursutbud 2018

HIR Skåne har många kurser via Landsbygdsprogrammet och Greppa Näringen. Passa på att lära dig något nytt för att optimera din verksamhet, anmäl dig du också!

Bygga för får

Målen med kursen är att visa på hur ny-, till- och ombyggnationer för får kan utformas på bästa sätt utifrån miljö- och djur-miljöperspektiv. Även ekonomiska aspekter behandlas.
25
oktober,  kl. 9.00-16.00, Kivik. Klicka här för program och anmälan>>

Grovfoder och miljöfrågor i hästverksamhet

Vi kommer att förmedla matnyttig information kring såväl foderinköp, regelverk kring foder, gödselhantering mm.
25 oktober, 9.00-11.30, Tomelilla Klicka här för program och anmälan>>

Grundkurs i ekologisk odling

Vad innebär det att odla ekologiskt? Hur ska man göra för att lyckas med ekologisk växtodling? Den här kursen tar upp grunderna i ekologisk växtodling.
25 oktober, kl. 9.00-15.30, Hörby. Klicka här för program och anmälan>>

Sparsam körning

Lär dig köra energisnålt.

Sprutteknik

Vi har samlat frågeställningarna under året och erbjuder nu en förmiddag med samlad kunskap och konkreta råd vad gäller sprutteknik med fokus vätskemängder, duschkvalité, tillsatsmedel och ny teknik.
31 oktober, kl. 8.30-12.45, Borgeby. Klicka här för program och anmälan>>

Grundkurs i ekologisk odling av grönsaker och bär

Kursen ger grunderna i ekologisk odling och rustar deltagaren at ta beslut om omläggning till ekologisk odling.
7 november, kl. 9.00-15.30, Hörby. Klicka här för program och anmälan>>

Ventilation i djurstallar

Kursen syftar till att ge utökade kunskaper om hur ventilation och klimatisering i ett djurstall. Vänder sig främst till djurägare med utpräglade mekaniskt ventilerade stallar och stallavdelningar såsom inom gris- och fjäderfäproduktionen.
13 november, 
kl. 8.30-16.00, Önnestad. Klicka här för program och anmälan>>

Koll på läget-träffar

Att hålla reda på alla de regler och föreskrifter som påverkar oss som lantbrukare är inte alltid så enkelt. Vid dessa träffar går vi igenom regelnyheter och vad som är på gång. Vi går också igenom sådant vi av erfarenhet vet kan vara svårt att uppfylla eller tolka och som vi därför bör tänka lite extra på.

Bördighet och jordhälsa i ekologisk odling

En kurs som ger fördjupad och nyanserad bild av bördighet och jordhälsa.
13 november, kl. 9.00-15.30, Hörby. Klicka här för program och anmälan>>

Ekologisk odling av kål

Om grundförutsättningar som lämpliga vid ekologisk kålodling, om ogräshantering, hantering av svampsjukdomar och insekter mm.
29 november, kl. 9.00-15.30, Hörby. Klicka här för program och anmälan>>

Precisionsodling – grundkurs

Lär dig att styra växtnäringen med hjälp av tekniska hjälpmedel och att anpassa kvävetillförseln efter behovet!

Optimera din bevattning för högsta lönsamhet

En klok bevattningsstrategi bidrar till att optimera produktionen och utnyttjandet av resurser. Vi diskuterar bevattning, bevattningsekonomi och olika strategier för bästa resultat.

Bygga ligghall för utegångsdjur

Kursen syftar till att ge de nödvändiga verktygen för att planera en ligghall på bästa tänkbara sätt.
5 december, kl. 9.30-ca 16.00, Helgegården Skepparslöv. Klicka här för program och anmälan>>

Precisionsodling – fortsättningskurs

Kom vidare i din användning av precisionsodlingsteknik!

Enskild rådgivning inom Greppa Näringen

Vi erbjuder även enskild rådgivning inom Greppa Näringen. Genom denna rådgivning kan du tex få hjälp att göra växtnäringsbalans eller att diskutera frågor kring växtskyddshantering, gödslingsstrategier, dränering, markpackning, energi, stallmiljö och byggfrågor och mycket mer. Se mer information och anmäl intresse här. Se mer information och anmäl intresse här>>

 

Logotyp_EU        logo-skanegreppa_naringen_logotyp_rgb

Aktiviteterna är delfinansierade med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne.

 

Dela sidan

Fler nyheter

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.