Växtodling

Se upp för renkavle!

Fotograf: Louice Lejon

Renkavle är ett stort problem i vissa delar av Skåne och kan bli ett problem även här i Östergötland där det finns mindre förekomster.

Renkavlen är främst höstgroende och trivs på styva leror och kan ge reducerad skörd med upp till 50 % i höstvete. Ogräset blommar tidigt och har fertila frön ca 3 veckor efter blomning. Fröproduktionen kan ligga på upp emot 30 000 frön/m2

För att bekämpa renkavle gäller det att kombinera kemisk bekämpning med andra odlingsåtgärder som t.ex. falsk såbädd, fördröjd sådd och kemisk bekämpning på våren. En varierad växtföljd med motståndskraftiga vårgrödor är också en viktig åtgärd.

Spridningen av renkavlefrön kan ske på många sätt, exempelvis genom maskiner som används på fler olika gårdar men även med vallfröutsäde.

Du kan läsa mer om renkavle i Växtsyddscentralens ogräsbrev som du hittar här 

Vid frågor eller funderingar tveka inte att kontakta din rådgivare! Kontaktuppgifter hittar du nedan genom att välja ämnesområde växtodling och Hushållningssällskap Östergötland.

Dela sidan

Fler nyheter

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.