1. Nya säljkanaler för lokala livsmedel

  Publicerad | Landsbygdsutveckling

  Projektet är avslutat

  Syftet med projektet har varit att arbeta fram goda exempel på nya säljkanaler för lokala livsmedel och sprida dem.

 2. Kunskapsspridning om fisk från Vänern

  Publicerad | Landsbygdsutveckling

  Projektet är avslutat

  Projektets övergripande syfte är att sprida kunskap och intresse om fisk från Vänern och förädlade produkter från sjön samt att sprida resultat av de genomförda projekten inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle.

 3. Kvalitetssäkring av Vänerlöjrom

  Publicerad | Landsbygdsutveckling

  Projektet är avslutat

  Målet med projektet var att starta ett samarbete mellan löjromsproducenter och utveckla ett gemensamt system för kvalitetssäkring av löjrom från Vänern.

 4. Rural Regions 2020 –ett förprojekt inom Interreg IVA KASK

  Publicerad | Landsbygdsutveckling

  Projektet är avslutat

  Rural Regions är ett projekt om hållbar landsbygdsutveckling. Det handlar om att hitta metoder för samhället att få utväxling på insatser som görs för att få tillstånd en hållbar utveckling baserad på landsbygdens resurser. Under 2014 har ett förprojekt genomförts som ska skapa ett ramverk och undersöka möjligheten för ett större genomförandeprojekt. Projektet är ett […]

 5. Vänerfisk på tallriken

  Publicerad | Landsbygdsutveckling, Livsmedel, mat och hälsa

  Projektet är avslutat

  Projektet var ett pilotprojekt för att utreda möjligheten för fiskare i Vänern att leverera fisk till den offentliga måltiden.

 6. Sverige har en rik charktradition

  Publicerad | Livsmedel, mat och hälsa, Mat och företagande

  Projektet är pågående

  Hur rik kan man nu se på ett mer överskådligt sätt tack vare en rapport som nyligen blivit klar.

 7. Lönsam renskötsel

  Publicerad | Landsbygdsutveckling

  Projektet är pågående

  Lönsam renskötsel är ett projekt där de övergripande målen syftar till att renskötarna och renskötarföretagen ska öka den del av försörjningen som kommer från renskötsel, vilket fordrar ökad lönsamhet i branschen.

 8. Välkommen på middag!

  Publicerad | Livsmedel, mat och hälsa

  Projektet är pågående

  ”Välkommen på middag” är ett projekt där vi formar träffar för funktionshindrade och de får en möjlighet att bjuda hem varandra på middag. Inspiration från TV programmet Halv åtta hos mig. Martina Jönsson ansvarar för fyra olika grupper i Halland, i Halmstad, Kungsbacka och Laholm. Parallellt är en grupp i Alingsås igång och en grupp i Borås på […]

 9. Ökad Lammöverlevnad!

  Publicerad | Lantbruksdjur

  Projektet är pågående

  Hushållningssällskapet har fått möjligheten att grundligt undersöka lammöverlevnaden  kring just lamningen och komma med förslag på åtgärder på hur fler lamm kan överleva.