1. Förutsättningar för ullfiberbaserad industri på Gotland

  Publicerad | Företagsutveckling, Landsbygdsutveckling, Lantbruksdjur

  Projektet är pågående

  Hushållningssällskapet har fått beslut från LeaderGute att genomföra  projekt ”Förutsättningar för ullfiberbaserad industri på Gotland”. Projektets syfte är att undersöka möjligheterna för att utveckla en ullfiberbaserad industri på Gotland och på så sätt ta vara på en resurs som idag inte utnyttjas. Målet som ska ha uppnåtts vid projektets slut är att sammanställa en inventering […]

 2. Energianvändning i äggproduktionen

  Publicerad | Energi, Lantbruksdjur

  Projektet är avslutat

    En studie har genomförts för att sammanställa de genomförda energikartläggningar som är gjorda hos äggproducenter i Sverige. En sammanställning med avseende av energianvändning för olika moment, nyckeltal och åtgärder. Denna rapport har sammanställt totalt 25 stycken energikartläggningar utförda på värphönsstallar. Läs mer i Energinyckeltal i äggproduktion Tre energikartläggningar har jämförts med varandra för att hitta vad […]

 3. Etableringsguiden – en kunskapssammanställning för att underlätta etablering och utveckla fiskodling.

  Publicerad | Naturvård, vatten och miljö

  Projektet är pågående

  Hushållningssällskapens Förbund har tilldelats projektmedel av Jordbruksverket (från den nationella livsmedelsstrategin) för att fortsätta arbetet med att stärka svensk fiskodling. Projektets syfte är att skapa en etableringsguide för potentiella fiskodlare eller för andra som kan ha intresse av fiskodling. Den kommer även vara en kunskapssammanställning om fiskodling.

 4. MatGlad-ambassadörerna

  Publicerad | Livsmedel, mat och hälsa, Mat och hälsa

  Projektet är pågående

  Att bli MatGlad-ambassadör innebär att man lär sig hur MatGlad-appen fungerar och sedan lär andra hur man använder den. 

 5. Livsmedelsutveckling Sydost – med proteiner i fokus

  Publicerad | Livsmedel, mat och hälsa

  Projektet är pågående

  Livsmedelsutveckling Sydost – med proteiner i fokus är en del av Kalmar läns livsmedelsstrategi. Projektet drivs av Regionförbundet i Kalmar län i samverkan med Almi Företagspartner Kalmar län, Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge, Linnéuniversitetet, LRF Sydost, Länsstyrelsen Kalmar län samt Sveriges Lantbruksuniversitet och delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Läs mer på www.rfkl.se/livsmedelsutveckling. Kontaktperson för Hushållningssällskapet Kalmar […]

 6. Matglad – appen som gör det enklare för alla att laga mat!

  Publicerad | Livsmedel, mat och hälsa, Mat och hälsa

  Projektet är pågående

  Matglad – appen som gör det enklare för alla att laga mat! Matglad är en helt ny variant av kokbok med härliga matbilder och instruktioner steg-för-steg, som laddas ner till telefonen eller till surfplattan.

 7. Förädlingsmässa på Brunnby Lantbrukardagar 2018

  Publicerad | Företagsutveckling, Landsbygdsutveckling, Livsmedel, mat och hälsa, Mat och företagande

  Projektet är pågående

  Intresset har aldrig varit större än nu hos lantbrukare att själva förädla det gården producerar samtidigt som de tycker det är svårt att hitta utrustningen som behövs. Vi vill därför skapa en arena där köpare och säljare av utrustning för småskalig livsmedelsförädling kan mötas. Brunnby Lantbrukardagar utanför Västerås är Mellansveriges mest centrala mötesplats för lantbrukare […]

 8. Effekter av svaveltillförsel i ekologisk åkerböna

  Publicerad | Forskning och utveckling, Lantbruksdjur, Växtodling

  Projektet är pågående

  Åkerböna är en viktig fodergröda i ekologisk produktion och den odlade arealen ökar. Otillräcklig svaveltillgänglighet i jorden kan påverka utbyte, proteinhalt, och aminosyrasammansättning. Vi ska undersöka effekten av svaveltillförsel i åkerböna. Målet är att utveckla gödslingsrekommendationer för ett foder med hög avkastning och kvalitet.