1. MatGlad-ambassadörerna

  Publicerad | Livsmedel, mat och hälsa, Mat och hälsa

  Projektet är pågående

  Att bli MatGlad-ambassadör innebär att man lär sig hur MatGlad-appen fungerar och sedan lär andra hur man använder den. 

 2. Livsmedelsutveckling Sydost – med proteiner i fokus

  Publicerad | Livsmedel, mat och hälsa

  Projektet är pågående

  Livsmedelsutveckling Sydost – med proteiner i fokus är en del av Kalmar läns livsmedelsstrategi. Projektet drivs av Regionförbundet i Kalmar län i samverkan med Almi Företagspartner Kalmar län, Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge, Linnéuniversitetet, LRF Sydost, Länsstyrelsen Kalmar län samt Sveriges Lantbruksuniversitet och delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Läs mer på www.rfkl.se/livsmedelsutveckling. Kontaktperson för Hushållningssällskapet Kalmar […]

 3. Matglad – appen som gör det enklare för alla att laga mat!

  Publicerad | Livsmedel, mat och hälsa, Mat och hälsa

  Projektet är pågående

  Matglad – appen som gör det enklare för alla att laga mat! Matglad är en helt ny variant av kokbok med härliga matbilder och instruktioner steg-för-steg, som laddas ner till telefonen eller till surfplattan.

 4. Förädlingsmässa på Brunnby Lantbrukardagar 2018

  Publicerad | Företagsutveckling, Landsbygdsutveckling, Livsmedel, mat och hälsa, Mat och företagande

  Projektet är pågående

  Intresset har aldrig varit större än nu hos lantbrukare att själva förädla det gården producerar samtidigt som de tycker det är svårt att hitta utrustningen som behövs. Vi vill därför skapa en arena där köpare och säljare av utrustning för småskalig livsmedelsförädling kan mötas. Brunnby Lantbrukardagar utanför Västerås är Mellansveriges mest centrala mötesplats för lantbrukare […]

 5. Effekter av svaveltillförsel i ekologisk åkerböna

  Publicerad | Forskning och utveckling, Lantbruksdjur, Växtodling

  Projektet är pågående

  Åkerböna är en viktig fodergröda i ekologisk produktion och den odlade arealen ökar. Otillräcklig svaveltillgänglighet i jorden kan påverka utbyte, proteinhalt, och aminosyrasammansättning. Vi ska undersöka effekten av svaveltillförsel i åkerböna. Målet är att utveckla gödslingsrekommendationer för ett foder med hög avkastning och kvalitet.

 6. Minska fosfortillförsel genom förbättrad tillgänglighet vid tillväxtens start i majs

  Publicerad | Fältförsök, Växtodling

  Projektet är pågående

    Majs är en gröda med hög tillväxt och stort näringsbehov och odlas till foder till nötkreatur. Stora mängder stallgödsel tillförs ofta och eftersom majs vanligtvis odlas fler år på samma fält har många majsfält högt innehåll av fosfor (P). Trots höga P-klasser rekommenderas en startgiva av fosfor vid majsodling, vilket har visat ge en […]

 7. Nya säljkanaler för lokala livsmedel

  Publicerad | Landsbygdsutveckling

  Projektet är avslutat

  Syftet med projektet har varit att arbeta fram goda exempel på nya säljkanaler för lokala livsmedel och sprida dem.

 8. Kunskapsspridning om fisk från Vänern

  Publicerad | Landsbygdsutveckling

  Projektet är avslutat

  Projektets övergripande syfte är att sprida kunskap och intresse om fisk från Vänern och förädlade produkter från sjön samt att sprida resultat av de genomförda projekten inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle.

 9. Kvalitetssäkring av Vänerlöjrom

  Publicerad | Landsbygdsutveckling

  Projektet är avslutat

  Målet med projektet var att starta ett samarbete mellan löjromsproducenter och utveckla ett gemensamt system för kvalitetssäkring av löjrom från Vänern.