1. Sortförsök kolvmajs

  Publicerad | Växtodling

  Projektet är pågående

  Normalt ensileras hela majsplantan efter skörd. Ett alternativ är att bara skörda kolven. I försöken undersöks sex olika sorter i tre olika mognadsstadier med avseende på torrsubstans och näringsinnehåll. . Projektledare; Rolf Lindholm, Hushållningssällskapet Halland. Finansiär; C R Prytz donationsfond

 2. Trähägn

  Publicerad | Skog

  Projektet är avslutat

  Skydd av skogsföryngringar med hägn. Samarbetsparter; Arena grön tillväxt, Maa såg, Region Halland Projektledare; Olof Stenström Finansiärer; BerteboS stiftelse, Erik Stenströms stiftelse Rapport Trähägn

 3. Världens bästa smaker

  Publicerad | Mat och hälsa

  Projektet är pågående

  Ta fram ett brädspel med betoning på geografi och kryddor; Var kommer maten ifrån i världen och hur smakar den? Till spelet tar vi fram ett underlag för att jobba med de olika världsdelarna i form av recept och kunskap som bygger på Sapere-metoden, alltså våra fem sinnen; Lukta, känna, titta, lyssna och smaka. Projektledare; […]

 4. Sortförsök potatis

  Publicerad | Växtodling

  Projektet är pågående

  Försöksodling av olika potatissorter. Projektledare; Magnus Melin, Hushållningssällskapet Halland. Finansiär; C R Prytz donationsfond

 5. Vegetationsstyrning av våtmarker

  Publicerad | Naturvård, vatten och miljö

  Projektet är pågående

  Manipulera vegetation vid nyanlagda våtmarker för att undersöka effekter på amfibier. Projektledare; John Strand; Hushållningssällskapet Haland Finansiär; Brita och Sven Rahmns stiftelse  

 6. LIFE-GOODSTREAM

  Publicerad | Naturvård, vatten och miljö

  Projektet är pågående

  Förbättra den ekologiska statusen i Trönningeån och få den till god ekologisk status. Länk till projektets websida http://goodstream.se/ Samarbetsparter; Länsstyrelsen i Halland och Halmstads kommun Projektledare; John Strand, Hushållningssällskapet Halland. Finansiering; EU, Havs och Vattenmyndigheten, Hushållningssällskapet Halland via CR Prytz donationsfond, Halmstad kommun, Länsstyrelsen Halland Projektet löper på 6 år    

 7. Minskad ogräskonkurrens i jordbruksmark

  Publicerad | Fältförsök, Forskning och utveckling, Växtodling

  Projektet är pågående

  Samla in boss för att minska ogrässpridningen med speciell utrustning. Projektledare; Jan Jönsson, Hushållningssällskapet Halland Finansiär; BerteboS stiftelse

 8. Hållbar växtodling

  Publicerad | Fältförsök, Forskning och utveckling, Växtodling

  Projektet är pågående

  Titta på olika odlingssystem, t ex strip tillage. Projektledare; Jan Jönsson, Hushållningssällskapet Halland Finansiär; C R Prytz donationsfond

 9. Markpackning i vallodling

  Publicerad | Växtodling

  Projektet är pågående

  Ett intressant projekt kring effekt av markpackning och slitage på skördenivå, artsammansättning och foderkvalitet i intensiva slåttervallar. Projektledare; Jakob Eriksson, Hushållningssällskapet Halland Finansiär; C R Prytz donationsfond

 10. Mat, måltid & inkludering

  Publicerad | Livsmedel, mat och hälsa

  Projektet är avslutat

  Projektet går ut på att skapa mötesplatser för nysvenska kvinnor och landsbygdsföretagande kvinnor. Mat och råvaran blir utgångspunkten för metoden där vi vill öka integration och flytta nysvenska kvinnor närmre arbetsmarknaden. Samtidigt ges möjlighet för företagarna att produktutveckla och hitta inspiration från andra matkulturer. Här samarbetar vi med Studieförbundet Vuxenskolan, Integration Halland m.fl. Projektledare; Håkan […]