1. LANTRASER – från hage till mage

  Publicerad | Företagsutveckling, Lantbruksdjur

  Projektet är pågående

  Under senare tid har lantraserna uppmärksammats för den höga kvaliteten på både kött och mjölk. Utmärkelsen Exceptionell råvara har till exempel tilldelats kött från både fjällkor och linderödsgrisar.

 2. Informationsfilmer om ägarskiften

  Publicerad | Företagsutveckling

  Projektet är pågående

  Syfte med projektet är att producera filmer på temat ägarskifte för att skapa reflektion och diskussion inom familjekonstellationer vid generationsskifte och mellan andra parter vid ägarskifte.

 3. Synliggöra och tillgängliggöra svensk charkuteritradition

  Publicerad | Livsmedel, mat och hälsa

  Projektet är pågående

  För att beskriva en produkts särart och regionala hemvist är historiska källor av stor betydelse. Genom åren har sammanställningar av historiskt material gjorts för t.ex. bröd genom Åke Campells (1950) studier av det svenska brödet. Denna typ av material saknas för charkprodukter och det gör att vi saknar överskådliga sammanställningar som visar på t.ex. den […]

 4. Mötesplats EKO

  Publicerad | Grönsaker, bär och frukt, Lantbruksdjur, Växtodling

  Projektet är pågående

  Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten har beviljats projektstöd från Länsstyrelsen i Norrbotten för att genomföra projektet ”Mötesplats EKO”. Syftet med projektet är att genomföra ERFA-träffar, kursdagar och inspirationsdagar för att utveckla kunskaperna och främja erfarenhetsutbyte hos ekologiska lantbrukare i Norrbotten.

 5. Norrbottnisk Mat

  Publicerad | Landsbygdsutveckling, Livsmedel, mat och hälsa, Mat och företagande

  Projektet är pågående

  Norrbottnisk Mat är ett samarbetsprojekt med siktet inställt på att skapa nya jobb genom att utveckla och stärka det unika i norrbottnisk livsmedelsproduktion. Projektet syftar till ökat samarbete mellan landsbygdsföretag och att stimulera utvecklingen av affärsmöjligheter med livsmedelsförädling.

 6. Välkommen på middag!

  Publicerad | Livsmedel, mat och hälsa, Mat och hälsa

  Projektet är pågående

  Projektet Välkommen på middag innebär måltidsglädje och social samvaro för människor som behöver lite extra stöd i vardagen. Personer med intellektuell funktions-nedsättning fixar sina egna middagsträffar på ett nytt sätt!

 7. Minskad vinterdödlighet hos bin

  Publicerad | Forskning och utveckling

  Projektet är avslutat

  Projektet syftade till att hitta metoder för att sprida information och öka implementeringen av bin med VSH-egenskaper. En arbetsgrupp har träffats några gånger och diskuterat hur man kan bygga upp en modell. Workshop har genomförts för att göra en grundlig omvärldsanalys som leddes av Magnus Ljung SLU. Projektet finansierades. av Jordbruksverket. För mera kontakt: Christina […]

 8. Skogsbruk och viltvård i samverkan

  Publicerad | Forskning och utveckling, Skog

  Projektet är pågående

  Hushållningssällskapet är en viktig rådgivande aktör i kontakter med skogsägare och skogsföretag. Genom vår oberoende ställning ska vi samla företrädare för viltförvaltningen och erbjuda en fördjupad insikt i hjortviltstammarnas skötsel.