1. Ökad Lammöverlevnad!

  Publicerad | Lantbruksdjur

  Projektet är pågående

  Hushållningssällskapet har fått möjligheten att grundligt undersöka lammöverlevnaden  kring just lamningen och komma med förslag på åtgärder på hur fler lamm kan överleva.

 2. Matplatsen

  Publicerad | Mat och företagande

  Projektet är pågående

  Bygga en hemsida för matföretag i Halland. Samarbetsparter; Flera företagare inom mat i Halland Projektledare; Susanne Paulsson, Hushållningssällskapet Halland Finansiär; Länsstyrelsen Halland genom EU medel  

 3. Arena grön Tillväxt; Primärproduktion

  Publicerad |

  Projektet är pågående

  Innovationsplattform för gröna näringar. Samarbetsparter; Alla organisationer i primärledet. Projektledare; Susanne Paulsson, Hushållningssällskapet Halland Finansiär; Lokalt ledd utveckling, Halland  

 4. Förädling av biogödsel

  Publicerad | Energi

  Projektet är pågående

  Sammanställning av teknik för separering av gödsel, studiebesök. Samarbetsparter; Högryd. Projektledare; Sara Bergström Nilsson, Hushållningssällskapet Halland. Finansiär; Biogas 2020

 5. Sortförsök kolvmajs

  Publicerad | Växtodling

  Projektet är pågående

  Normalt ensileras hela majsplantan efter skörd. Ett alternativ är att bara skörda kolven. I försöken undersöks sex olika sorter i tre olika mognadsstadier med avseende på torrsubstans och näringsinnehåll. . Projektledare; Rolf Lindholm, Hushållningssällskapet Halland. Finansiär; C R Prytz donationsfond

 6. Trähägn

  Publicerad | Skog

  Projektet är avslutat

  Skydd av skogsföryngringar med hägn. Samarbetsparter; Arena grön tillväxt, Maa såg, Region Halland Projektledare; Olof Stenström Finansiärer; BerteboS stiftelse, Erik Stenströms stiftelse Rapport Trähägn

 7. Världens bästa smaker

  Publicerad | Mat och hälsa

  Projektet är pågående

  Ta fram ett brädspel med betoning på geografi och kryddor; Var kommer maten ifrån i världen och hur smakar den? Till spelet tar vi fram ett underlag för att jobba med de olika världsdelarna i form av recept och kunskap som bygger på Sapere-metoden, alltså våra fem sinnen; Lukta, känna, titta, lyssna och smaka. Projektledare; […]

 8. Sortförsök potatis

  Publicerad | Växtodling

  Projektet är pågående

  Försöksodling av olika potatissorter. Projektledare; Magnus Melin, Hushållningssällskapet Halland. Finansiär; C R Prytz donationsfond

 9. Vegetationsstyrning av våtmarker

  Publicerad | Naturvård, vatten och miljö

  Projektet är pågående

  Manipulera vegetation vid nyanlagda våtmarker för att undersöka effekter på amfibier. Projektledare; John Strand; Hushållningssällskapet Haland Finansiär; Brita och Sven Rahmns stiftelse  

 10. LIFE-GOODSTREAM

  Publicerad | Naturvård, vatten och miljö

  Projektet är pågående

  Förbättra den ekologiska statusen i Trönningeån och få den till god ekologisk status. Länk till projektets websida http://goodstream.se/ Samarbetsparter; Länsstyrelsen i Halland och Halmstads kommun Projektledare; John Strand, Hushållningssällskapet Halland. Finansiering; EU, Havs och Vattenmyndigheten, Hushållningssällskapet Halland via CR Prytz donationsfond, Halmstad kommun, Länsstyrelsen Halland Projektet löper på 6 år