1. Höstgödsling i ekologisk timotejfrövall

  Publicerad | Forskning och utveckling, Växtodling

  Projektet är avslutat

  Vi vill undersöka hur kvävegödslingen till timotejfrövallar av olika ålder ska fördelas mellan höst och vår i ekologisk produktion.

 2. Inverkan av stallgödsel på betcystnematoden

  Publicerad | Forskning och utveckling, Växtodling

  Projektet är pågående

  Vi utvecklar en modell för växtföljdplanering i sockerbetsodlingen, som är baserad på forskningsresultat om både saneringseffekt av mellangröda och odling av toleranta sorter.

 3. Mangan och zink kan minska angreppen av rotröta i rödklöver under fältförhållanden (2014)

  Publicerad | Forskning och utveckling, Växtodling

  Projektet är pågående

  Vi vill undersöka effekten av mangan- och zinktillförsel på utvecklingen rotröta i rödklöver under fältförhållanden. Vi vill också undersöka om upptag av mikronäring i rödklöver odlad i renbestånd skiljer sig från rödklöver samodlad med timotej vid tillförsel av mangan och zink.

 4. Livsmedel i Kvarken/ Qvarkenfood

  Publicerad | Mat och företagande

  Projektet är avslutat

  Syftet med projektet är att utveckla livsmedelsbranschen inom regionen. De unika förutsättningar som finns ska tas tillvara för att producera livsmedel av hög kvalitet. Med hjälp av projektet ska kunskapen om de regionalt producerade livsmedlen öka inom livsmedelshandeln, storhushållen/restaurangerna och hos konsumenterna.

 5. Rörflen i Skogslandet

  Publicerad | Energi

  Projektet är avslutat

  Genom att praktiskt prova, utforska och visa på hur energigräset rörflen kan fungera småskaligt och kommersiellt i hela värdekedjan, från odling till slutanvändare, har ett demonstrations- och forskningsområde samt kunskapscentrum av nationellt intresse etablerats.

 6. Offensiva Fiskehalland

  Publicerad | Besöksnäring, Företagsutveckling, Naturvård, vatten och miljö

  Projektet är avslutat

  Är ett projekt som drivs av Hushållningssällskapet Halland. Med länets fiskevattenägare och befintlig näringsverksamhet som plattform är ambitionen att hitta nya kreativa vägar och modeller för att utveckla och samordna besöksnäringen kring det halländska fisket. Projektets syfte är att på både kort och lång sikt möjliggöra etableringen av fler entreprenörer i länet vars rötter återfinns […]

 7. Startboxen

  Publicerad | Företagsutveckling, Häst

  Projektet är avslutat

  Under 2014 genomför Hushållningssällskapet tillsammans med LRF och branschorganisationen Hästföretagarna en satsning för att stärka Hästnäringen i Halland, som finansieras genom Leader Kustbygd Halland. Aktiviteterna vänder sig i huvudsak till unga upp till 25 år som vill starta företag inom hästnäringen, men även etablerade hästföretagare som vill utveckla nya affärsmöjligheter eller byta inriktning i sitt […]

 8. Framgångsfaktorer i större lantbruksföretag

  Publicerad | Företagsutveckling

  Projektet är avslutat

  Vad gör ett företag framgångsrikt? Vad är hemligheten till att utveckla stor framgång som företagare? Vilka är faktorerna och hur arbetar de framgångsrika företagen med sina framgångsfaktorer? I projektet har Hushållningssällskapet Halland intervjuat lantbrukare och ekonomiska rådgivare i Sverige och USA. Sedan har en kartläggning av företagens framgångsfaktorer och hur de arbetat med dem utförts. Efter […]

 9. Bioenergigårdar i ett nytt landskap

  Publicerad | Energi

  Projektet är avslutat

  I denna slutrapport från projektet Bioenergigårdar redovisar vi resultat och insatser som deltagande aktörer har genomfört.

 10. Energiguiden

  Publicerad | Energi

  Projektet är avslutat

  Energiguiderna svarar på frågor om uppvärmningssystem, energieffektivisering, biogas, sparsam körning och biobränslen.