1. Tillväxt Skog

  Publicerad |

  Projektet är avslutat

  Tillväxt skog är en satsning för att lyfta det privata skogsbruket. Projektet avslutades 2014.

 2. Det Naturliga Steget – Med naturen som dörröppnare!

  Publicerad |

  Projektet är avslutat

  Vår idé handlar om att med hjälp av jägarexamens kursmaterial, som innovativt och pedagogiskt verktyg, skapa en naturlig ingång för unga nysvenskar till naturen, kulturen, landsbygden och det svenska samhället.

 3. Fånga fosforn -Dammar, filter och tvåstegsdiken

  Publicerad | Naturvård, vatten och miljö

  Projektet är avslutat

  Den här broschyren riktar sig främst till lantbrukare som vill fånga fosforn som förlorats från fälten ut i vattendragen. Olika åtgärder beskrivs, med fokus på fosfordammar – hur den ska utformas och hur man steg för steg går till väga för att anlägga en. Broschyren ger även råd till handläggare och rådgivare om vad som […]

 4. Pollinering i höstraps

  Publicerad | Fältförsök, Forskning och utveckling

  Projektet är pågående

  Hösten 2010 startar ett industridoktorandprojekt om pollinering i höstraps. Projektet är ett samarbete mellan Hushållningssällskapet Kristianstad och SLU och kommer att pågå i fem år.

 5. Integrerad ogräsbekämpning i lök

  Publicerad | Fältförsök

  Projektet är pågående

  I detta projekt undersöktes om det är möjligt att minska herbicidanvändningen i sådd lök via integrerade koncept där kemisk och mekanisk bekämpning kombineras till hela strategier.

 6. Ny modell för utveckling inom svenskt jordbruk

  Publicerad | Fältförsök, Forskning och utveckling

  Projektet är pågående

  En odlargrupp som arbetar med DeltagarDriven Utveckling (DDU) av industripotatis har startats upp under år 2013 inom ramen för detta projekt.

 7. Gröna rum på schemat – Pedagogiska trädgårdar i förskolan och skolan

  Publicerad | Grönsaker, bär och frukt

  Projektet är pågående

  I drygt 20 år har Hushållningssällskapet arbetat med de populära skolträdgårdarna där elever, lärare och föräldrar tillsammans får ta hand om en trädgård. Konsumtionen av grönsaker har ökat i skolmaten och intresset för odling är stort. Vad är pedagogiska Skolträdgårdar? Skolträdgårdar är ett populärt projekt som är integrerat i skolverksamheten och ingår i den ordinarie […]

 8. Vandringsturism i Värmland

  Publicerad | Besöksnäring

  Projektet är avslutat

  Vandringsturismen är mycket stor i Europa och övriga världen, vilket innebär att den potentiella marknaden är stor. I Skottland är 20% av den totala turismomsättningen relaterad till vandringsturism. Intresset för vandringsturism i Värmland växer.

 9. Våga växa och utöka Värmländsk biodling

  Publicerad | Företagsutveckling, Landsbygdsutveckling, Mat och företagande

  Projektet är avslutat

  Den svenska biodlingen och honungsmarknaden har en inte utnyttjad utvecklingspotential. Svensk honungsmarknad är inte tillräckligt utvecklad och detta gäller även den värmländska honungens särprägel med dess utvecklingspotential.