1. Mer Marknadsförd Mat från Jönköping

  Publicerad | Mat och företagande

  Projektet är pågående

  Tycker du också att det är för lite mat med rötter från Jönköping på tallrikarna? Nu är projektet ”Mer Marknadsförd Mat” igång där vi vill gynna ökad försäljning av livsmedel. Projektet riktar sig till dig som är förädlare eller producent oavsett storlek men inom kommunerna Eksjö, Nässjö, Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och södra samt västra delarna […]

 2. Gödslingsförsök i ensilagemajs

  Publicerad | Fältförsök

  Projektet är pågående

  Hushållningssällskapet Halland genomför ett fältförsök i ensilagemajs för att undersöka möjligheten att minska tillförseln av mineralfosfor till majs med hjälp av metoden att surgöra flytgödsel med hjälp av svavelsyra. Projektet utvärderar parametrar som grödans rotutveckling, kväve- respektive fosforupptag, skörd, fodervärde m.m. Målet är att lantbrukare direkt kan omsätta resultaten av dessa försök i egen verksamhet. […]

 3. Ecobeans – Forskningsprojekt om nyttodjurens betydelse för skörden i åkerböna

  Publicerad | Forskning och utveckling, Naturvård, vatten och miljö, Växtodling

  Projektet är pågående

  Ökad kunskap om ekosystemtjänster, såsom pollinering och biologisk kontroll av skadegörare, kan bana väg för uthålliga sätt att öka grödans produktivitet uthålligt – så kallad ekologisk intensifiering.

 4. Halmbalar för humlor

  Publicerad | Forskning och utveckling, Växtodling

  Projektet är pågående

  Humlor utför viktiga ekosystemtjänster när de pollinerar grödor som klöver, raps, åkerböna, frukt och bär. Humlor lider av brist på föda och troligtvis boplatser, särskilt på slätten. Att sätta ut halmbalar som boplatser rekommenderas ofta, men det är inte känt om humlor utnyttjar balarna.

 5. Viltkedjan – stärka svaga länkar

  Publicerad | Ekonomi, Företagsutveckling, Forskning och utveckling, Livsmedel, mat och hälsa, Mat och företagande, Skog

  Projektet är pågående

    Hushållningssällskapet Halland vill med projektet Viltkedjan – stärka svaga länkar fortsätta med och bygga vidare på det arbetet som tidigare gjort inom två vildsvinsprojekt. Vi har identifierat ett antal svaga länkar i viltvärdekedjan där vi vill testa och utveckla metoder och arbetssätt för att lösa dessa problem. I projektet kommer vi arbeta med viltkött […]

 6. MatFröjd

  Publicerad | Livsmedel, mat och hälsa, Mat och hälsa

  Projektet är pågående

  Hushållningssällskapet får stöd från Arvsfonden för att ta fram appen MatFröjd – Matlust och Matglädje för äldre. Matfröjd är det första projektet som får stöd i Arvsfondens satsning för äldre med funktionsnedsättning. Appen MatFröjd är ett enkelt hjälpmedel för äldre, deras anhöriga och för personal. Målet är att  äldre som har en  förvärvad eller åldersrelaterad funktionsnedsättning […]

 7. Potatis i tiden

  Publicerad | Grönsaker, bär och frukt, Livsmedel, mat och hälsa

  Projektet är pågående

    Från jord till bord och kulinarisk webbplats: POTATIS I TIDEN Svensk Potatis och Hushållningssällskapet Väst har skapat den matnyttiga webbsidan ”Potatis i tiden” som är en fantastisk kunskapskälla om vår mest älskade knöl.

 8. Klimatsmarta smaker – EIP gruppbildningsprojekt

  Publicerad | Företagsutveckling, Grönsaker, bär och frukt, Landsbygdsutveckling, Livsmedel, mat och hälsa

  Projektet är avslutat

  Syftet är att genom perenna odlingssystem inklusive annueller, vilka självsår sig rikligt, ta fram indirekta och direkta produkter, som bidrager till både en ökad biologisk mångfald samtidigt som en ökad lönsamhet kan uppnås genom framtagandet av ätbara produkter, vilka kräver låg arbetsinsats. Därutöver förväntas en kvalitetsökning på produkter i befintliga närliggande odlingar.

 9. Svinn i livsmedelskedjan

  Publicerad | Ekonomi, Företagsutveckling, Forskning och utveckling, Livsmedel, mat och hälsa, Mat och företagande

  Projektet är pågående

  Projektet syftar till att ta fram modell för hur man genom ökad samverkan kan jobba för minskat matsvinn i en hel leverantörskedja. Fokus ska ligga på att utifrån känd kunskap om metoder internt i företagen jobba för beteendeförändringar och ökad samverkan mellan aktörer. Metoderna kan t ex handla om att ta fram konkreta sätt att […]

 10. Klimatnyckeltal i jordbruket

  Publicerad | Energi, Forskning och utveckling, Naturvård, vatten och miljö

  Projektet är avslutat

  Syftet med detta projekt har varit att ta fram underlag och en modell som kan användas i arbetet för en produktion med minskad klimatpåverkan på gårdsnivå. Utgångspunkten har varit de nyckeltal som redan används i uppföljningen av produktionen på gårdar och som samtidigt är viktiga för att minska produktionens klimatpåverkan, t ex nyckeltal som beskriver […]