1. Viltkedjan – stärka svaga länkar

  Publicerad | Ekonomi, Företagsutveckling, Forskning och utveckling, Livsmedel, mat och hälsa, Mat och företagande, Skog

  Projektet är pågående

    Hushållningssällskapet Halland vill med projektet Viltkedjan – stärka svaga länkar fortsätta med och bygga vidare på det arbetet som tidigare gjort inom två vildsvinsprojekt. Vi har identifierat ett antal svaga länkar i viltvärdekedjan där vi vill testa och utveckla metoder och arbetssätt för att lösa dessa problem. I projektet kommer vi arbeta med viltkött […]

 2. MatFröjd

  Publicerad | Livsmedel, mat och hälsa, Mat och hälsa

  Projektet är pågående

  Hushållningssällskapet får stöd från Arvsfonden för att ta fram appen MatFröjd – Matlust och Matglädje för äldre. Matfröjd är det första projektet som får stöd i Arvsfondens satsning för äldre med funktionsnedsättning. Appen MatFröjd är ett enkelt hjälpmedel för äldre, deras anhöriga och för personal. Målet är att  äldre som har en  förvärvad eller åldersrelaterad funktionsnedsättning […]

 3. Potatis i tiden

  Publicerad | Grönsaker, bär och frukt, Livsmedel, mat och hälsa

  Projektet är pågående

    Från jord till bord och kulinarisk webbplats: POTATIS I TIDEN Svensk Potatis och Hushållningssällskapet Väst har skapat den matnyttiga webbsidan ”Potatis i tiden” som är en fantastisk kunskapskälla om vår mest älskade knöl.

 4. Klimatsmarta smaker – EIP gruppbildningsprojekt

  Publicerad | Företagsutveckling, Grönsaker, bär och frukt, Landsbygdsutveckling, Livsmedel, mat och hälsa

  Projektet är avslutat

  Syftet är att genom perenna odlingssystem inklusive annueller, vilka självsår sig rikligt, ta fram indirekta och direkta produkter, som bidrager till både en ökad biologisk mångfald samtidigt som en ökad lönsamhet kan uppnås genom framtagandet av ätbara produkter, vilka kräver låg arbetsinsats. Därutöver förväntas en kvalitetsökning på produkter i befintliga närliggande odlingar.

 5. Svinn i livsmedelskedjan

  Publicerad | Ekonomi, Företagsutveckling, Forskning och utveckling, Livsmedel, mat och hälsa, Mat och företagande

  Projektet är pågående

  Projektet syftar till att ta fram modell för hur man genom ökad samverkan kan jobba för minskat matsvinn i en hel leverantörskedja. Fokus ska ligga på att utifrån känd kunskap om metoder internt i företagen jobba för beteendeförändringar och ökad samverkan mellan aktörer. Metoderna kan t ex handla om att ta fram konkreta sätt att […]

 6. Klimatnyckeltal i jordbruket

  Publicerad | Energi, Forskning och utveckling, Naturvård, vatten och miljö

  Projektet är avslutat

  Syftet med detta projekt har varit att ta fram underlag och en modell som kan användas i arbetet för en produktion med minskad klimatpåverkan på gårdsnivå. Utgångspunkten har varit de nyckeltal som redan används i uppföljningen av produktionen på gårdar och som samtidigt är viktiga för att minska produktionens klimatpåverkan, t ex nyckeltal som beskriver […]

 7. Förutsättningar för ullfiberbaserad industri på Gotland

  Publicerad | Företagsutveckling, Landsbygdsutveckling, Lantbruksdjur

  Projektet är pågående

  Hushållningssällskapet har fått beslut från LeaderGute att genomföra  projekt ”Förutsättningar för ullfiberbaserad industri på Gotland”. Projektets syfte är att undersöka möjligheterna för att utveckla en ullfiberbaserad industri på Gotland och på så sätt ta vara på en resurs som idag inte utnyttjas. Målet som ska ha uppnåtts vid projektets slut är att sammanställa en inventering […]

 8. Energianvändning i äggproduktionen

  Publicerad | Energi, Lantbruksdjur

  Projektet är avslutat

    En studie har genomförts för att sammanställa de genomförda energikartläggningar som är gjorda hos äggproducenter i Sverige. En sammanställning med avseende av energianvändning för olika moment, nyckeltal och åtgärder. Denna rapport har sammanställt totalt 25 stycken energikartläggningar utförda på värphönsstallar. Läs mer i Energinyckeltal i äggproduktion Tre energikartläggningar har jämförts med varandra för att hitta vad […]

 9. Etableringsguiden – en kunskapssammanställning för att underlätta etablering och utveckla fiskodling.

  Publicerad | Naturvård, vatten och miljö

  Projektet är pågående

  Hushållningssällskapens Förbund har tilldelats projektmedel av Jordbruksverket (från den nationella livsmedelsstrategin) för att fortsätta arbetet med att stärka svensk fiskodling. Projektets syfte är att skapa en etableringsguide för potentiella fiskodlare eller för andra som kan ha intresse av fiskodling. Den kommer även vara en kunskapssammanställning om fiskodling.