1. Effekter av svaveltillförsel i ekologisk åkerböna

  Publicerad | Forskning och utveckling, Lantbruksdjur, Växtodling

  Projektet är pågående

  Åkerböna är en viktig fodergröda i ekologisk produktion och den odlade arealen ökar. Otillräcklig svaveltillgänglighet i jorden kan påverka utbyte, proteinhalt, och aminosyrasammansättning. Vi ska undersöka effekten av svaveltillförsel i åkerböna. Målet är att utveckla gödslingsrekommendationer för ett foder med hög avkastning och kvalitet.

 2. Minskad ogräskonkurrens i jordbruksmark

  Publicerad | Fältförsök, Forskning och utveckling, Växtodling

  Projektet är pågående

  Samla in boss för att minska ogrässpridningen med speciell utrustning. Projektledare; Jan Jönsson, Hushållningssällskapet Halland Finansiär; BerteboS stiftelse

 3. Hållbar växtodling

  Publicerad | Fältförsök, Forskning och utveckling, Växtodling

  Projektet är pågående

  Titta på olika odlingssystem, t ex strip tillage. Projektledare; Jan Jönsson, Hushållningssällskapet Halland Finansiär; C R Prytz donationsfond

 4. Minskad vinterdödlighet hos bin

  Publicerad | Forskning och utveckling

  Projektet är avslutat

  Projektet syftade till att hitta metoder för att sprida information och öka implementeringen av bin med VSH-egenskaper. En arbetsgrupp har träffats några gånger och diskuterat hur man kan bygga upp en modell. Workshop har genomförts för att göra en grundlig omvärldsanalys som leddes av Magnus Ljung SLU. Projektet finansierades. av Jordbruksverket. För mera kontakt: Christina […]

 5. Skogsbruk och viltvård i samverkan

  Publicerad | Forskning och utveckling, Skog

  Projektet är pågående

  Hushållningssällskapet är en viktig rådgivande aktör i kontakter med skogsägare och skogsföretag. Genom vår oberoende ställning ska vi samla företrädare för viltförvaltningen och erbjuda en fördjupad insikt i hjortviltstammarnas skötsel.

 6. MegaLegumes –Svenska proteingrödor som industriråvara

  Publicerad | Forskning och utveckling, Grönsaker, bär och frukt, Livsmedel, mat och hälsa, Mat och företagande, Växtodling

  Projektet är pågående

  Målet är att möjliggöra för svenskt jordbruk att långsiktigt och storskaligt producera växtbaserad proteinråvara baserad på fababönor, så som åker- och bondbönor, samt sötlupin till i första hand svensk och i andra hand internationell livsmedelsindustri.

 7. Snabbanalyser av N &K i potatis: nytt webverktyg

  Publicerad | Forskning och utveckling, Grönsaker, bär och frukt, Växtodling

  Projektet är pågående

  Projektet går ut på att utifrån nya nordiska forskningsresultat och mångårig praktisk erfarenhet göra ett rådgivningsverktyg och rådgivningsmaterial för användning av växtnäringsanalyser vid potatisodling.

 8. Nematoder – informationsspridning kring kunskapsläget

  Publicerad | Forskning och utveckling, Grönsaker, bär och frukt, Växtodling

  Projektet är pågående

  Hushållningssällskapet har beviljats medel från Jordbruksverket till projektet ”Nematoder – informationsspridning kring kunskapsläget.”