1. Minskad ogräskonkurrens i jordbruksmark

  Publicerad | Fältförsök, Forskning och utveckling, Växtodling

  Projektet är pågående

  Samla in boss för att minska ogrässpridningen med speciell utrustning. Projektledare; Jan Jönsson, Hushållningssällskapet Halland Finansiär; BerteboS stiftelse

 2. Hållbar växtodling

  Publicerad | Fältförsök, Forskning och utveckling, Växtodling

  Projektet är pågående

  Titta på olika odlingssystem, t ex strip tillage. Projektledare; Jan Jönsson, Hushållningssällskapet Halland Finansiär; C R Prytz donationsfond

 3. Minskad vinterdödlighet hos bin

  Publicerad | Forskning och utveckling

  Projektet är avslutat

  Projektet syftade till att hitta metoder för att sprida information och öka implementeringen av bin med VSH-egenskaper. En arbetsgrupp har träffats några gånger och diskuterat hur man kan bygga upp en modell. Workshop har genomförts för att göra en grundlig omvärldsanalys som leddes av Magnus Ljung SLU. Projektet finansierades. av Jordbruksverket. För mera kontakt: Christina […]

 4. Skogsbruk och viltvård i samverkan

  Publicerad | Forskning och utveckling, Skog

  Projektet är pågående

  Hushållningssällskapet är en viktig rådgivande aktör i kontakter med skogsägare och skogsföretag. Genom vår oberoende ställning ska vi samla företrädare för viltförvaltningen och erbjuda en fördjupad insikt i hjortviltstammarnas skötsel.

 5. MegaLegumes –Svenska proteingrödor som industriråvara

  Publicerad | Forskning och utveckling, Grönsaker, bär och frukt, Livsmedel, mat och hälsa, Mat och företagande, Växtodling

  Projektet är pågående

  Målet är att möjliggöra för svenskt jordbruk att långsiktigt och storskaligt producera växtbaserad proteinråvara baserad på fababönor, så som åker- och bondbönor, samt sötlupin till i första hand svensk och i andra hand internationell livsmedelsindustri.

 6. Snabbanalyser av N &K i potatis: nytt webverktyg

  Publicerad | Forskning och utveckling, Grönsaker, bär och frukt, Växtodling

  Projektet är pågående

  Projektet går ut på att utifrån nya nordiska forskningsresultat och mångårig praktisk erfarenhet göra ett rådgivningsverktyg och rådgivningsmaterial för användning av växtnäringsanalyser vid potatisodling.

 7. Nematoder – informationsspridning kring kunskapsläget

  Publicerad | Forskning och utveckling, Grönsaker, bär och frukt, Växtodling

  Projektet är pågående

  Hushållningssällskapet har beviljats medel från Jordbruksverket till projektet ”Nematoder – informationsspridning kring kunskapsläget.”

 8. Tredje steget i en 3-stegsraket – kalkens potential för struktur, växtnäring växtskydd och ekonomi

  Publicerad | Forskning och utveckling

  Projektet är pågående

  Det är känt att kalkning har många positiva effekter, men kanske även då vi inte anar det. Målsättningen med projektet är därför att mäta effekter av vanlig kalk (CaCO3) och strukturkalk (blandprodukt m CaCO3 och Ca(OH)2) på samtliga grödor (spannmål, oljeväxter, konservärter och potatis) mellan två sockerbetsgrödor och utvärdera kombinationseffekter av kalk och strukturkalk på […]

 9. Gödsling med svavel och kalium till lusern

  Publicerad | Forskning och utveckling, Växtodling

  Projektet är avslutat

  Odling av rena lusernvallar är relativt liten i Sverige men förekommer bl.a. på Gotland och på drygt 700 ha i Östergötland. Dessutom har lusern blivit vanligare i vallfröblandningar till slåtter som komplement till rödklöver. Sommaren 2013 uppmärksammade Hushållningssällskapet Östergötland stora skördeökningar efter tillförsel av svavel (Kalimagnesia) till en lusernvall på lätt jord. Detta ledde till frågan om vi […]

 10. Radsprutning för minskad miljöbelastning och exponering av bekämpningsmedel i höstraps

  Publicerad | Forskning och utveckling, Växtodling

  Projektet är pågående

  I två fältförsök testas kombinationen av radhackning och radsprutning i höstraps. Tillgången till preparat för kemisk ogräsbekämpning i höstraps minskar vilket gör det viktigt att prova ut kombinationer med mekanisk ogräsbekämpning. I projektet jämförs normalt radavstånd och bredsprutning av herbicid med tre olika radavstånd för radhackning och radsprutning av herbicid. För mer information kontakta: Per […]