1. Odlingssystemförsöken 2007-2012

  Publicerad | Fältförsök, Växtodling

  Projektet är pågående

  Denna rapport redovisar resultat från åren 2007-2012 i de två långliggande odlingssystemförsöken i Bollerup och Önnestad. Försöken som startades redan 1987 hade på varje plats fem olika sexåriga växtföljder, två konventionella och tre ekologiska. En mycket stor mängd resultat finns dokumenterade, allt från skördar och dess kvalitet till ogräsförekomst och restkväve i marken på hösten. […]

 2. Säkrare odling av vårkorn med mineralnäringsbehandlat utsäde på mojord

  Publicerad | Fältförsök, Forskning och utveckling, Växtodling

  Projektet är pågående

  Vid låga temperaturer (< 10°C) är många näringsämnen svårtillgängliga för grödor vilket bidrar till dålig tillväxt. Genom att förse det groende fröet med lättillgänglig mineralnäring, tillförd med utsädesbehandling, kan groning och tillväxt stimuleras under förhållanden som inte är optimala. Tidig sådd av vårkorn ökar möjligheterna till hög avkastning och det förutsätter att värmen kommer tidigt. […]

 3. Utsädesbehandling med mineralnäring ökar tillväxt och skörd i vårraps

  Publicerad | Fältförsök, Forskning och utveckling, Växtodling

  Projektet är pågående

  Angrepp av jordloppor kan minska skörden av vårraps med mer än 50 % och den kritiska perioden för rapsplantan är tills 3-4 örtblad utvecklats. För att förhindra att vårrapsodlingen helt försvinner som en viktig kugge i svensk växtodling behövs åtgärder. En tidig sådd leder i regel till lägre angrepp, men vid låga temperaturer blir tillväxten […]

 4. Hållbar produktion av vallbaljväxter i ekologiska odlingssystem

  Publicerad | Fältförsök, Forskning och utveckling, Växtodling

  Projektet är pågående

  Kvävefixeringen hos vallbaljväxter utgör grunden för all ekologisk odling. den svaga uthålligheten hos rödklöver orsakad av rotröta är ett stort problem som måste åtgärdas för att ekologiskt lantbruk skall vidareutvecklas.

 5. Utsädesbehandling med mineralnäring ökar tillväxt i vårraps och stråsäd

  Publicerad | Fältförsök, Forskning och utveckling, Växtodling

  Projektet är avslutat

  Utsädesbehandling med mineralnäring är en outnyttjad och outforskad potential i svensk växtodling. Svensk vårar är ofta kalla och blöta och vårraps och vårkorn är grödor som gynnas av en snabb tillväxtstart. Arealen vårraps minskade drastiskt till 2014 vilket beror på stora problem med jordloppor och kålmal. En tidig sådd leder i regel till lägre angrepp, […]

 6. Mangan och zink kan minska angreppen av rotröta i rödklöver under fältförhållanden

  Publicerad | Fältförsök, Forskning och utveckling, Växtodling

  Projektet är avslutat

  Rödklöver (Trifolium pratense L.) är en bärande komponent i svensk växtodling men uthålligheten är sviktande och klöverhalten minskar över tiden pga. sjukdomsangrepp orsakade av rotröta. Mekanismer som kan stärka plantans försvar är ytterst angelägna att undersöka. I projektet undersöks effekten av mangan (Mn)- och zink (Zn) tillförsel på utvecklingen rotröta i rödklöver under fältförhållanden, samt […]

 7. Slamspridning på åkermark

  Publicerad | Fältförsök, Forskning och utveckling, Växtodling

  Projektet är pågående

  Fältförsök med kommunalt avloppsslam från Malmö och Lund under åren 1981–2014

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.