1. Mentorskapsprogram

  Publicerad | Företagsutveckling

  Projektet är pågående

  Landsbygdsprogrammet har finansierat ett mentorskapsprogram vilket går ut på att vidga nätverken och utbyta kunskap med andra lantbruksföretagare. För Jönköpings län har Hushållningssällskapet fått uppgiften att genomföra mentorskapsprogrammet.

 2. Småskaliga fiskeprojekt på Gotland

  Publicerad | Naturvård, vatten och miljö

  Projektet är pågående

    Hushållningssällskapet Gotland har erhållit positivt besked från LeaderGute avseende två projekt för utveckling av det småskaliga fisket på Gotland. 1. Fasta fiskeredskap utvecklar småskaligt fiske på Gotland 2. Produktutveckling-marknadsföring Gotländsk fisk Båda projekten väntar på slutligt besked från Jordbruksverket men har startat med planeringsarbeten. Eftersom handläggningen på Jordbruksverket har dragit ut på tiden blir […]

 3. ”Kulturspannmål på Gotland – internationell konferens och kvalitetsarbete”

  Publicerad | Livsmedel, mat och hälsa, Mat och företagande, Växtodling

  Projektet är pågående

    Hushållningssällskapet har ansökt om stöd från LeaderGute att arbeta med ”Kulturspannmål på Gotland – internationell konferens och kvalitetsarbete” Projektet beviljades av LAG i december 2016 och väntar på slutgiltigt besked från Jordbruksverket. Projektet har startat 14 mars med information av Stefan Uddin kring kvalitetsarbetet med kulturspannmål och information av projektledare Riina Noodapera om Kulturspannmålskonferens på Gotland 11-13 […]

 4. Förädling av biogas

  Publicerad | Energi

  Projektet är pågående

  Jordbruksverket har beviljat projektstöd inom landsbygdsprogrammet 2014-2020 för att bilda innovationsgrupp med fokus på förädling av biogas.

 5. Minnenas meny väcker sinnen

  Publicerad | Mat och hälsa

  Projektet är pågående

  – ny app för bättre kommunikation i demensvården I projektet Mat-Musik-Minnen har föreställningar kring mat och musik stimulerat minnet hos många människor med demenssjukdom i Västra Götaland. Nu sprids de goda resultaten genom en unik app, som personal och anhöriga på egen hand kan använda för en bättre kommunikation med de demenssjuka. Föreställningen Mat-Musik-Minnen har […]

 6. Diversifiering och utveckling av gårdsbutiker och förädling med gården som bas

  Publicerad | Besöksnäring, Företagsutveckling, Grönsaker, bär och frukt, Landsbygdsutveckling, Livsmedel, mat och hälsa, Mat och företagande, Mat och hälsa

  Projektet är pågående

  För dig som redan driver eller har planer på att starta en gårdsbutik eller gårdsbaserad förädling av livsmedel. Målet är att deltagarna efter kursens slut har underlag för beslut om hur de går vidare med utveckling av sin verksamhet. Kompetensutveckling genomförs med 6 träffar under 2017 samt en studieresa.

 7. Grön omsorg och rekreation

  Publicerad | Företagsutveckling, Grönsaker, bär och frukt, Häst, Landsbygdsutveckling, Lantbruksdjur, Livsmedel, mat och hälsa, Mat och företagande, Mat och hälsa, Skog

  Projektet är pågående

  För dig som vill utveckla verksamhet kring grön omsorg och rekreation med gården, trädgården eller naturen som bas. Målet är att du efter kursens slut har underlag för beslut om hur du går vidare med utveckling av din verksamhet, om marknad, produktutveckling och utveckling av gårdsmiljö för hälsa och rekreation. Du får ökade kunskaper från […]

 8. Upplevelser med gården som bas

  Publicerad | Besöksnäring, Företagsutveckling, Häst, Landsbygdsutveckling, Lantbruksdjur, Livsmedel, mat och hälsa, Mat och företagande, Mat och hälsa, Skog

  Projektet är pågående

  Kurserna vänder sig till företagare som vill diversifiera sin verksamhet där gården blir en bas för upplevelser inom mat, rekreation och/eller naturbaserade aktiviteter.

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.