1. MegaLegumes –Svenska proteingrödor som industriråvara

  Publicerad | Forskning och utveckling, Grönsaker, bär och frukt, Livsmedel, mat och hälsa, Mat och företagande, Växtodling

  Projektet är pågående

  Målet är att möjliggöra för svenskt jordbruk att långsiktigt och storskaligt producera växtbaserad proteinråvara baserad på fababönor, så som åker- och bondbönor, samt sötlupin till i första hand svensk och i andra hand internationell livsmedelsindustri.

 2. Samarbete/Kort livsmedelskedja och lokala marknader

  Publicerad | Livsmedel, mat och hälsa, Mat och företagande, Mat och hälsa

  Projektet är pågående

  Trots ett ökat intresse för lokal producerad råvaror/livsmedelsprodukter finns det i dagsläget få producenter som levererar direkt till storhushåll. Många av länets producenter både kan och vill leverera till den offentliga sektorn/restaurang även om de ej gör det idag.

 3. BIOBALT

  Publicerad | Växtodling

  Projektet är pågående

  BIOBALT – “environmental education for sustainable Baltic Sea area in the Pomerania Province with special regard to protected areas and coastal area”

 4. ULLiHOP

  Publicerad | Landsbygdsutveckling, Lantbruksdjur

  Projektet är pågående

  ULLiHOP är ett samarbetsprojekt med syfte att skapa nya jobb genom att öka användningen av lokal ull. Genom att öka förutsättningarna för samarbete mellan ullproducenter, ullförädlare och företag som säljer ullprodukter eller tjänster kopplade till ull kan nya produkter och affärsidéer utvecklas.

 5. Mentorskapsprogram

  Publicerad | Företagsutveckling

  Projektet är pågående

  Landsbygdsprogrammet har finansierat ett mentorskapsprogram vilket går ut på att vidga nätverken och utbyta kunskap med andra lantbruksföretagare. För Jönköpings län har Hushållningssällskapet fått uppgiften att genomföra mentorskapsprogrammet.

 6. Småskaliga fiskeprojekt på Gotland

  Publicerad | Naturvård, vatten och miljö

  Projektet är pågående

    Hushållningssällskapet Gotland har erhållit positivt besked från LeaderGute avseende två projekt för utveckling av det småskaliga fisket på Gotland. 1. Fasta fiskeredskap utvecklar småskaligt fiske på Gotland 2. Produktutveckling-marknadsföring Gotländsk fisk Båda projekten väntar på slutligt besked från Jordbruksverket men har startat med planeringsarbeten. Eftersom handläggningen på Jordbruksverket har dragit ut på tiden blir […]

 7. ”Kulturspannmål på Gotland – internationell konferens och kvalitetsarbete”

  Publicerad | Livsmedel, mat och hälsa, Mat och företagande, Växtodling

  Projektet är pågående

    Hushållningssällskapet har ansökt om stöd från LeaderGute att arbeta med ”Kulturspannmål på Gotland – internationell konferens och kvalitetsarbete” Projektet beviljades av LAG i december 2016 och väntar på slutgiltigt besked från Jordbruksverket. Projektet har startat 14 mars med information av Stefan Uddin kring kvalitetsarbetet med kulturspannmål och information av projektledare Riina Noodapera om Kulturspannmålskonferens på Gotland 11-13 […]

 8. Förädling av biogas

  Publicerad | Energi

  Projektet är pågående

  Jordbruksverket har beviljat projektstöd inom landsbygdsprogrammet 2014-2020 för att bilda innovationsgrupp med fokus på förädling av biogas.

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.