1. Välkommen på middag!

  Publicerad | Livsmedel, mat och hälsa

  Projektet är pågående

  ”Välkommen på middag” är ett projekt där vi formar träffar för funktionshindrade och de får en möjlighet att bjuda hem varandra på middag. Inspiration från TV programmet Halv åtta hos mig. Martina Jönsson ansvarar för fyra olika grupper i Halland, i Halmstad, Kungsbacka och Laholm. Parallellt är en grupp i Alingsås igång och en grupp i Borås på […]

 2. Ökad Lammöverlevnad!

  Publicerad | Lantbruksdjur

  Projektet är pågående

  Hushållningssällskapet har fått möjligheten att grundligt undersöka lammöverlevnaden  kring just lamningen och komma med förslag på åtgärder på hur fler lamm kan överleva.

 3. Matplatsen

  Publicerad | Innovation, Mat och företagande

  Projektet är pågående

  Bygga en hemsida för matföretag i Halland. Samarbetsparter; Flera företagare inom mat i Halland Projektledare; Susanne Paulsson, Hushållningssällskapet Halland Finansiär; Länsstyrelsen Halland genom EU medel  

 4. Arena grön Tillväxt; Primärproduktion

  Publicerad | Innovation

  Projektet är pågående

  Innovationsplattform för gröna näringar. Samarbetsparter; Alla organisationer i primärledet. Projektledare; Susanne Paulsson, Hushållningssällskapet Halland Finansiär; Lokalt ledd utveckling, Halland    

 5. Förädling av biogödsel

  Publicerad | Energi, Miljö

  Projektet är pågående

  Sammanställning av teknik för separering av gödsel, studiebesök. Samarbetsparter; Högryd. Projektledare; Sara Bergström Nilsson, Hushållningssällskapet Halland. Finansiär; Biogas 2020

 6. Sortförsök kolvmajs

  Publicerad | Växtodling

  Projektet är pågående

  Normalt ensileras hela majsplantan efter skörd. Ett alternativ är att bara skörda kolven. I försöken undersöks sex olika sorter i tre olika mognadsstadier med avseende på torrsubstans och näringsinnehåll. . Projektledare; Rolf Lindholm, Hushållningssällskapet Halland. Finansiär; C R Prytz donationsfond

 7. Trähägn

  Publicerad | Skog

  Projektet är avslutat

  Skydd av skogsföryngringar med hägn. Samarbetsparter; Arena grön tillväxt, Maa såg, Region Halland Projektledare; Olof Stenström Finansiärer; BerteboS stiftelse, Erik Stenströms stiftelse Rapport Trähägn

 8. Världens bästa smaker

  Publicerad | Integration, Mat och hälsa

  Projektet är pågående

  Ta fram ett brädspel med betoning på geografi och kryddor; Var kommer maten ifrån i världen och hur smakar den? Till spelet tar vi fram ett underlag för att jobba med de olika världsdelarna i form av recept och kunskap som bygger på Sapere-metoden, alltså våra fem sinnen; Lukta, känna, titta, lyssna och smaka. Projektledare; […]

 9. Sortförsök potatis

  Publicerad | Växtodling

  Projektet är pågående

  Försöksodling av olika potatissorter. Projektledare; Magnus Melin, Hushållningssällskapet Halland. Finansiär; C R Prytz donationsfond

 10. Vegetationsstyrning av våtmarker

  Publicerad | Naturvård, vatten och miljö

  Projektet är pågående

  Manipulera vegetation vid nyanlagda våtmarker för att undersöka effekter på amfibier. Projektledare; John Strand; Hushållningssällskapet Haland Finansiär; Brita och Sven Rahmns stiftelse