Hushållningssällskapet Halland

Hushållningssällskapet Halland är en fristående, medlemsbaserad forsknings- och utvecklingsorganisation. Vi arbetar med biologi och samhällsvetenskap.

Våra ämnesområden är Naturvård, vatten och miljö; Energi; Företagsutveckling; Livsmedel, mat och hälsa, Fältförsök och Växtodling. Vi arbetar på uppdrag av myndigheter, forskningsinstitut, landsbygdsföretagare etc. i forskning- eller utvecklingsprojekt. Vi bedriver även rådgivning mot landsbygdsföretagare och ni är varmt välkomna att kontakta oss för råd!

Vi driver även ett framgångsrikt jordbruk med mjölk- och spannmålsproduktion. Vi är tjugofem anställda och du hittar oss på kontoren i Eldsberga och Falkenberg.

Vi samarbetar med Växa Sverige i Halland. De utför rådgivning för lantbruksföretag inom bygg, ekonomistyrning, EU-rådgivning, energi, växtodling, företagsutveckling, grönsaker & bär och lantbruksdjur. Här hittar du deras hemsida!

 

 

Nyheter

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.