Om oss

Jorden, skogen, älvarna och de idérika människorna. Landsbygden i Västernorrland innehåller stora resurser. Vi på Hushållningssällskapet arbetar för de näringar som vill utveckla landsbygdens potential, till nytta för alla som bor och verkar där. Det sker genom företagsrådgivning, konsultuppdrag, utbildning och utvecklingsprojekt.

Vi har alltid lönsamt företagande i fokus, vare sig vi ger råd för maximerad foderproduktion, hur du ska utveckla din turismanläggning eller hur du ska få mer pengar för virket.

Våra kunskapsområden är Produktionsekonomi, Djurhälsa, Utfodring, Fiske- och landsbygdsturism, Lantbruk & Skog, Mat, Projektutveckling och Trädgård. Dessutom driver vi ett framgångsrikt Vattenbruk där vi gärna delar med oss kunskap och erfarenheter.

Slåtter Västernorrland

Tillsammans med vår medlemmar gör vi landsbygdens röst hörd, både i städerna och ute i bygderna, men även i kontakten med myndigheter och politiker.

Hushållningssällskapen i Västernorrland bildades redan 1805. Med 210 år i backspegeln kan vi med tilltro blicka framåt och prata om framtiden. Vad kan vi göra för din?
Välkommen att kontakta oss!