Redovisningsekonom/financial controller med intresse för projektkoordinering

Hushållningssällskapet i Västernorrlands län söker nu en redovisningsekonom med projektsamordningsansvar.

Hushållningssällskapet i Västernorrlands län bildades 1805 som landets femte Hushållningssällskap. Idag finns 17 fristående Hushållningssällskap, som tillsammans – och var för sig – verkar för ”en landsbygd som lockar med ett näringsliv som växer!”. Hushållningssällskapen är medlemsägda och del av den så kallade tredje sektorn; i gränslandet mellan privat och offentlig sektor.

Hushållningssällskapet i Västernorrlands läns verksamhet bedrivs genom fem dotterbolag: Nordvik Höga Kusten kompetens AB, Y-ekonomi AB, Västernorrlandsgården AB, Svensk Fjällröding AB och HSY Fastighet AB. Västernorrlands läns Hushållningssällskap omsätter drygt 100 mnkr och har 55 anställda. Därutöver förvaltar vi flertalet stiftelser och har möjlighet att utdela medaljer under kunglig krona.

Tjänsten:
I rollen som redovisningsekonom arbetar du med kvalificerad redovisning i helhet. Du upprättar månads- och årsbokslut och följer upp balansräkning, resultaträkning samt andra ekonomiska transaktioner som rör verksamheten. Vidare ger du support till interna kunder och arbetar aktivt för effektivisering och utveckling av rutiner och processer genom att följa såväl omvärlden som företagets behov. Du ingår i ett team med tre personer och rapporterar till ekonomichef men arbetar samtidigt nära både VD och verksamhetsansvariga.

Arbetsuppgifter:

  • Ansvara för korrekt redovisning och bokslut
  • Säkerhetsställa att redovisningsprinciper följs
  • Avstämning av resultat- och balanskonton
  • Upprättande av månads- och årsbokslut
  • Rapportering av resultat- och balansräkning till ledning och styrelse (förvaltningsutskott)
  • Upprättande av skattedeklarationer och momsredovisning
  • Stötta platschefer i budget och prognos samt sammanställa koncernbudget/-prognos
  • Kontakt med revisor och bank
  • Utveckling av processer och rutiner
  • Kunna agera back-up vid ekonomiassistents/löneadministratörs frånvaro

Hushållningssällskapet är ofta ägare till – eller deltagare i – olika utvecklingsprojekt inom de gröna näringarna. Dessa finansieras vanligtvis av EU eller offentliga medel. I rollen ingår att samordna/leda/delta i dessa projekt.

Vem söker vi?
Vi söker dig som har akademisk examen eller annan relevant eftergymnasial utbildning. Du har goda kunskaper i Excel och är van vid att självständigt ta fram bokslut, rapporter och nyckeltal. Tidigare erfarenhet inom revision är meriterande, liksom tidigare erfarenhet av – och intresse för – utveckling av processer och rutiner. Vi ser också gärna att du har intresse för att leda och/eller samordna projekt (både externa och interna).

Som person är du noggrann, resultatorienterad, prestigelös och gillar att arbeta nära verksamheten.

Övrigt
Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan, innefattande CV och personligt brev, till ekonomichef anna.isaksson@hushallningssallskapet.se

Kontaktperson
Anna Isaksson
070-328 48 45
anna.isaksson@hushallningssallskapet.se

Dela sidan

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.