Miljö- och vattenvårdsrådgivare

Vill du jobba med miljö- och vattenfrågor inom Lantbruk och Landsbygd?

Vi söker dig med en akademisk bas inom lantbruk/miljö/vatten motsvarande magisterexamen och ett intresse för arbete med miljö-, energi och/eller vattenfrågor inom jordbruket.

Arbetet
Tillståndsprövning – Arbete med miljökonsekvensbeskrivningar inför ansökningar om tillstånd enligt miljöbalken för djurhållning, biogas och andra med anknytning till jordbruket tillståndspliktiga verksamheter.

Egenkontroll – Utveckling och uppföljning av egenkontrollprogram inom miljöområdet hos våra kunder.

Vattenverksamhet – Vi utvecklar vår rådgivning inom vattenområdet och söker dig med kunskap om prövning av vattenverksamhet, markavvattning (dikesföretag), vattenvård och/eller recipientkontroll. På sikt kan arbetet också komma att innefatta medverkan och projektledning av större och mindre vattenvårdsprojekt.

Vi söker Dig, kollega till Andreas, Charlotta och Madeleine
Är du idérik och företagsam finns också stora möjligheter att utveckla egna arbetsområden och tjänster inom Hushållningssällskapet.

Meriterande är kunskap och erfarenhet av arbete med miljöprövning och vattenförvaltning med utgångspunkt i ramdirektivet för vatten samt recipientkontroll.

Analytisk förmåga samt goda färdigheter i att uttrycka dig i tal och skrift i formella sammanhang såsom vid tillståndsprövningar och ansökningar om projekt.

Förmåga att leda och hålla samman större och mindre projekt

Vi söker såväl dig med lång erfarenhet inom miljö- och/eller vattenområdet som dig med färska kunskaper från universitet eller motsvarande och med en ambition att bli bäst på det du gör, inte så mycket för prestigen i det som för att det blir så mycket roligare att jobba då.

Beskrivning av ämnesområdet miljö- och vatten
Löpande pågående eller framtida möjliga arbetsområden

 • Miljöledning enligt Svensk Miljöbas standard på Hushållningssällskapet i Väst och i Hushållningssällskapet Skaraborg
 • Tillståndsprövningar för större djurhållande lantbruk, biogas och andra med anknytning till jordbruket tillståndspliktiga verksamheter
 • Egenkontroll enligt miljöbalken
 • Miljörådgivning inom lantbruket (Greppa Näringen)
 • Energirådgivning
 • Tillstånd för bekämpningsmedelsanvändning inom vattenskyddsområde
 • Anmälan/Ansökan om vattenverksamhet
 • Markavvattning/Dikningsföretag
 • Mark och vattenvård inom jord- och skogsbruk
 • Recipientkontroll
 • Avlopps- och vattenplanering
 • Enskilda avlopp
 • Biotopskydd
 • Naturvård inom jordbruket

Omfattning: Heltid eller deltid

Tillträde: enligt överenskommelse

Placeringsort: Skara, (alt Vänersborg, Karlstad)
Körkort och tillgång till egen bil krävs.

Kontaktperson
Christina Milén Jacobsson, Affärsområdeschef/affärsutvecklingschef, 0521-72 55 15

Facklig företrädare
Andreas Gustafsson, Naturvetarna, 0511-248 29
Anders Forsström, Naturvetarna, 0521-72 55 34

Skicka in din ansökan med CV till:

rekrytering@hushallningssallskapet.se
Märk ansökan: ” Miljö- och vattenrådgivare”
Ange gärna referenser.

Rekrytering sker löpande, dock senast 31 juli 2018

Hushållningssällskapen Skaraborg och Väst samverkar i rekryteringen.

Dela sidan

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.