Kontakt

IMG_3028

Hushållningssällskapet Gotland

Postadress:   Roma Lövsta 10, 622 54 Romakloster

Besöksadress: Gotland Grönt Centrum huset, Lövsta, Romakloster

Telefon:   (växel): 0498-20 22 40
Telefontid:   08.30 – 16.00

E-post:            gotland@hushallningssallskapet.se

Kontakt med personal via e-post:   fornamn.efternamn@hushallningssallskapet.se

 

—————————————–

Plusgiro 18 98 24-6, Bankgiro 56 84-44 18

—————————————–

Administration

VD Mats Pettersson tel. 0498-20 22 41, 070-316 04 01

Växel, medlemmar och reception  tel. 0498-20 22 40

Ekonomi och bokföring  Peter Olofsson tel. 0498-20 22 40, 070-775 76 37

 

—————————————–

Avbytarärenden

Peter Olofsson tel. 0498-20 22 40, 070-775 76 37

 

—————————————–

Hallfreda Försöksstation

Försöksledare
Bo Pettersson

tel. 0498-20 22 45, 070-775 76 34

Postadress: Hallfreda Follingbo, 621 91 Visby

 

—————————————–

Hushållningssällskapets russtam på Lojsta hed:

Tillsynsman

Ingvar Andersson
Autsarve, Lojsta
tel. 070-547 82 68

 

 

 

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.