Lantbruksdjur

Intresserad av får?

Inbjudan till kursserie

Starta med får på miljövänligt sätt

Denna kurs vänder sig till dig som just har börjat med får eller funderar på att starta med får. Det genomgående temat är miljövänlig djurhållning. Kursledare är Birgit Fag, lammrådgivare på Hushållningssällskapet i Jönköping. Träffarna hålls i Bjerkesalen i Öreryd. Datum och innehåll för träffarna:

Onsdagen den 20 september

Uppstart. Olika sätt att hålla får. Stor och liten fårgård. Beskrivning av olika raser. Hur många får kan man ha på sin gård? Beskrivning av händelser under året med fåret.

Onsdagen den 4 oktober

Utfodring. Vad äter ett får? Vilka foder och vilka mineraler är bäst? Vilket grovfoder är önskvärt? Hur vet man att ett får utfodras med det som behövs? Hur mycket ska lammen växa? Hur kan man påverka foderstatens klimatpåverkan?

Onsdagen den 18 oktober

Byggnader. Hur många får finns det plats för i din byggnad? Olika sätt att inreda ett fårhus. Utformning av vinterrastfålla för att minska växtnäringsläckage. Hälsa för bra tillväxt under stallperioden. Vad kan man göra för att minska ammoniakavgång och förlust av växthusgaser i stallet?

Onsdagen den 25 oktober

Betesplanering. Hög tillväxt och små växtnäringsförluster under betesgång. Skötsel av bete. Olika typer av bete. Stängsling och djurhantering. Hur påverkar betesplaneringen näringsläckage, växthusgasutsläpp och parasitförekomst?

 

Inga förkunskaper krävs. Det kommer att finnas tid för deltagarnas frågor vid varje tillfälle.

Samtliga träffar hålls mellan klockan 18.00 och 21.30, Tid för en halvtimmes fikapaus ingår i denna tid. Pris: 1 000 kronor + moms för fyra träffar alternativt 350 kronor + moms för ett enstaka kurstillfälle. Anmälan till Ann-Christin Karlsson, Hushållningssällskapet senast den 18 september.

E-post: ann-christin.karlsson@hushallningssallskapet.se,

telefon 036-39 88 70. Fika ingår i priset.

Kursen delfinansieras av

Länsstyrelsen i Jönköpings län , Greppa Näringen och LRF Öreryd

Välkommen!

 

 

Dela sidan

Fler nyheter

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.