Administration

Hushållningssällskapet Västernorrland får ny VD

Anders Segebo slutar som VD för Hushållningssällskapet Västernorrland.

Anders Segebo började som VD 2010 med uppdraget att utveckla den dåvarande organisationen. Verksamheten bestod främst av fiskodling och rådgivning och hade ca 20 anställda och 25 Mkr i omsättning. Anders Segebo har på ett bra sätt fått verksamheten att växa till dagens ca 70 anställda och 100 Mkr i omsättning, bland annat genom de tre nya verksamheter som tillkommit: Nordvik, Västernorrlandsgården och Y-ekonomi. Nästa steg är att konsolidera gruppen och stärka de ingående verksamheterna. Den samlade kraften och kompetensen i organisationen innebär många möjligheter att uppfylla vårt övergripande syfte: Att skapa möjligheter för utveckling av landsbygden.

Anders Segebo är överens med styrelsen för Hushållningssällskapet Västernorrland om att en annan profil är det bästa för verksamhetens fortsatta utveckling. Hushållningssällskapet Västernorrland söker därför en ny VD som kan samla och utveckla organisationen vidare. Rekryteringsprocessen kommer att påbörjas omgående för att så snart som möjligt ha en ny VD på plats. Fram till dess kommer Thomas Bodén (ordförande i förvaltningsutskottet) att gå in som tf VD och Ingrid Eriksson (vice ordförande) tar över ordföranderollen i förvaltningsutskottet. Anders Segebo står till organisationens förfogande och kommer att avsluta en del påbörjade uppgifter.

 

 

Dela sidan

Fler nyheter

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.