Ekonomi

Hushållningssällskapet Östergötland var framgångsrika vid 2015-2016 års investeringsansökningar

Elenore Wallin, Ekonomi- och företagsrådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland.

Länsstyrelsen i Östergötland har nu summerat 2016 års beslut och utbetalningar för investeringsansökningar. 67 beslut gällande Investeringsstöd konkurrenskraft fattades och av dessa bifölls 34 och 33 avslogs.

Hushållningssällskapet kan konstatera att det var en stor andel av de stöd som beviljades av Länsstyrelsen  som hade lämnats in där Hushållningssällskapet hade fullmakt att företräda den sökande. Av de beviljade hade Hushållningssällskapet biträtt 10 st och av de beslut där ansökan avslogs återfinns endast 3 st.

– Det är glädjande att vi på Hushållningssällskapet har haft så bra utfall med de ansökningar som vi biträtt.  Självfallet hade man önskat att alla bifallits, men det är inte vi som fattar besluten. Vi kan konstatera att vi har en bra arbetsmetod för ansökningarna och kommer att utveckla vårt arbetssätt säger Elenore Wallin, ekonomi- och företagsrådgivare, på Hushållningssällskapet Östergötland.

Dela sidan

Fler nyheter

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.