Företagsledarservice

Företagsledarservice – planering, budgetering och uppföljning ger bättre lönsamhet

Företagsledarservice är en av våra viktigaste tjänster där vi är din diskussionspartner i planering, kontroll och utveckling av företaget.

Vi träffas normalt två till tre gånger om året ute på gården och stämmer av hur det går och vilka åtgärder som bör vidtas. Arbetet består av att upprätta resultat och likviditetsbudget, se över finansieringen, göra investeringsbedömningar, utvärdera ekonomisk ställning och utveckling, analysera nyckeltal, utvärdera olika produktionsgrenar mm.

Genom de årliga uppföljningarna kan man följa den ekonomiska utvecklingen i företaget över tid och på så vis få bästa möjliga underlag för framtida större strategiska beslut. Du får en bättre kontroll på företagets ekonomi och hur resultatet genereras. Budgetarbete är ett klart underskattat verktyg för att styra företaget och dess verksamhet. Aktuella frågeställningar som besvaras är bland andra:

  • Var står jag ekonomiskt?
  • Hur går mitt företag?
  • Räcker resultatet?
  • Kan jag förbättra produktion och finansiering?
  • Vilka investeringar och andra åtgärder bör jag göra?
  • Hur blir resultatet nästa år, räcker likviditeten?
  • Betalar jag lagom i skatt?
  • Kan jag tjäna mer pengar?
Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.