Nyheter

 1. Lantraser – från hage till mage: Lära genom att göra kött och chark

  Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten Publicerad |

  Nu går vi vidare med nästa del i projektet Lantraser – från hage till mage. Den här gången lär vi oss att ta hand om och vidareförädla köttet från lantraserna. PROGRAM 09.30-16.00 Heldagsaktivitet Diskussioner och erfarenhetsutbyte om köttkvalité, tekniker, utrustning, produktutveckling, marknad, försäljning etc. Workshop där deltagarna själva får prova på förädling av lantrasprodukter. • […]

  Läs mer

 2. Kurs – digital sprutjournal

  HIR Skåne, Hushållningssällskapet Skåne Publicerad |

  Kom igång med digital fältjournal/sprutjournal. Välkommen på kurs den 2 mars.

  Läs mer

 3. Funderar du på att ta emot en praktikant?

  Hushållningssällskapet Väst Publicerad |

    ”Med andra ögon” – Seminarium om Grön arbetsförmedling Landsbygdsföretagare! Funderar du på att ta emot en praktikant, men tycker att reglerna är för krångliga? Lugn! Det finns mycket mer hjälp att få än vad du tror!   Kom och lyssna när representanter från Arbetsförmedlingen, Vänersborgs kommuns arbetsmarknadsavdelning, näringslivsutvecklare, Hushållningssällskapet m fl informerar om vilken […]

  Läs mer

 4. Webbutbildning: Sparsam körning

  HS Konsult, Hushållningssällskapet Dalarna Gävleborg, Hushållningssällskapet i Stockholms, Uppsala och Södermanlands län, Örebro läns Hushållningssällskap, Västmanlands läns Hushållningssällskap Publicerad |

  Ljud via telefon, bilder via Internet Kursen godkänd av KRAV, efter kursen får du ett kursintyg. Pris: 950 kr. För ev. kursintyg för mer än en person tar vi 400 kr (Aktivt lantbruksmedlemskap i Hushållningssällskap i AB, C, D, T, U, W eller X län ger 10 % rabatt) Fredag den 9 mars kl 15.00-16.30 Begränsat antal […]

  Läs mer

 5. Webbutbildning: Sparsam körning

  HS Konsult, Hushållningssällskapet Dalarna Gävleborg, Hushållningssällskapet i Stockholms, Uppsala och Södermanlands län, Örebro läns Hushållningssällskap, Västmanlands läns Hushållningssällskap Publicerad |

  Ljud via telefon, bilder via Internet Kursen godkänd av KRAV, efter kursen får du ett kursintyg. Pris: 950 kr. För ev. kursintyg för mer än en person tar vi 400 kr (Aktivt lantbruksmedlemskap i Hushållningssällskap i AB, C, D, T, U, W eller X län ger 10 % rabatt) Torsdag den 1 mars kl 10.30-12.00 Begränsat antal […]

  Läs mer

 6. Kurs: Öka skördenivån genom rätt insats på rätt plats

  Hushållningssällskapet Värmland Publicerad |

  Många har investerat i nya maskiner med smarta funktioner, men långt ifrån alla använder sedan de möjligheter som tekniken erbjuder. Välkommen till en intressant dag med Henrik Stadig om möjligheter att använda den nya tekniken för precisionsodling. Precisionsodling innebär att man genom kartmaterial, styrfiler m.m. kan ta hänsyn till variationerna inom olika skiften och på […]

  Läs mer

 7. Med mål och marknad i sikte

  HIR Skåne, Hushållningssällskapet Skåne Publicerad |

  Att bygga och utveckla verksamhet för förädling och/eller försäljning av livsmedel på gården – kurs i fyra delar kursen är för dig som har idéer om att diversifiera gårdens verksamhet med försäljning eller förädling av livsmedel. Målet är att du efter kursens slut har underlag för beslut om hur du går vidare med utveckling av […]

  Läs mer

 8. Med mål och marknad i sikte

  HIR Skåne, Hushållningssällskapet Skåne Publicerad |

  Att bygga och utveckla verksamhet för förädling och/eller försäljning av livsmedel på gården – kurs i fyra delar kursen är för dig som har idéer om att diversifiera gårdens verksamhet med försäljning eller förädling av livsmedel. Målet är att du efter kursens slut har underlag för beslut om hur du går vidare med utveckling av […]

  Läs mer

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.