Nyheter

 1. Norrbottnisk Mat: Upphandlingsmöte med Luleå Kommun

  Publicerad |

  Att lägga anbud i en stor livsmedelsupphandling kan kännas övermäktigt för den småskaliga producenten. Nu ska vi göra det enklare – i samarbete med Luleå Kommun. Politiker och tjänstemän vet vilka mervärden våra produkter skapar i verksamheten – men saknar kontakten med och kunskapen om producenternas vardag. Producenterna kan se anbudsförfarandet hos det offentliga som ett […]

  Läs mer

 2. HIR-kurs

  Publicerad |

  På HIR-kursen bjuder vi in våra HIR kunder för att gå igenom de hetaste frågorna växtodlingsåret 2018, samt blickar framåt på växtodlingsåret 2019. Kursen avslutas med gemensam jullunch. Mer information kommer närmare!

  Läs mer

 3. Kurs i ekologisk vallodling till foder

  Publicerad |

  Fördjupande kurs om vallodling. Vi tar upp sort och artval i vallfröblandningar, etablering, gödslingsstrategier, ogräsbekämpning, ensilering och lagring, och kvalitet i vallfodret. Förutom rådgivare från Hushållningssällskapet Östergötland medverkar också husdjursrådgivare. Mer information kommer närmare!

  Läs mer

 4. Kurs i ekologisk vallfröodling

  Publicerad |

  Fördjupande kurs om utsädesodling av ekologisk vallfrö. Vi tar upp de stora arterna; rödklöver, vitklöver, timotej, ängssvingel och rörsvingel. Kursen behandlar etablering, odling, skörd, torkning och marknad. Mer information kommer närmare!

  Läs mer

 5. Kurs i ekologisk spannmålsodling

  Publicerad |

  Fördjupande kurs i ekologisk odling av de stora spannmålsslagen (i första hand höstvete, korn, havre, vårvete). Vi diskuterar sortval, växtskydd, gödslingsstrategier, ogräsbekämpning med mera. Mer information kommer närmare!

  Läs mer

 6. Kurs i ekologisk höstrapsodling

  Publicerad |

  En kurs som kombineras med teori och praktik i fält. Allt från sortval till gödsling, etablering och skörd. Vi diskuterar en del i uppkomna bestånd i fält. Preliminärt datum är 28 september, men exakt plats och datum bestäms senare med hänsyn till höstbruk och väder. Mer information kommer!

  Läs mer

 7. Styrelseutbildningar Östergötland

  Publicerad |

  Har du funderat på om en styrelse vore något för dig? Har ni behov av att strukturera det strategiska arbetet i företaget? Vet ni vad ni vill med företaget och/eller ägandet? Nu kör vi igång styrelseutbildningar runt om i Sverige – nu är det dags för Östergötland! Vecka 5-13, 2019, genomförs styrelseutbildning för dig som är […]

  Läs mer

 8. Utbildning – Aktivt styrelsearbete

  Publicerad |

  Har du funderat på om en styrelse vore något för dig? Har ni behov av att strukturera det strategiska arbetet i företaget? Vet ni vad ni vill med företaget och/eller ägandet? Utbildning för styrelsearbete Under 2018-2019 genomförs styrelseutbildning för dig som är lantbruksföretagare eller företagare inom gröna näringar samt till dig skulle kunna tänka dig […]

  Läs mer

 9. Fältvandring Grönsaker på friland och i tunnel

  Publicerad |

  Fältvandring  – Grönsaker på friland och i tunnel 4 juli i Göteborg Välkomna att följa med på en inspirerande fältvandring på temat frilandsgrönsaker. Vi kommer besöka två odlingsföretag, ett andelsjordbruk och ett familjeföretag. Odlingen sker på friland och i tunnel. Vi pratar om odlingen, olika kulturer samt för och nackdelar med tunnelodling. Preliminärt program 16.00 […]

  Läs mer

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.