Nyheter

 1. Välkommen till seminarium i projektet ULLiHOP

  Publicerad |

  2017 producerades totalt 1 800 ton ull i Sverige. Endast 18 procent av detta togs tillvara, resten brändes eller slängdes bort. Den svenska fårullen är inte prioriterad. I stället importeras råull varje år. Förra året till ett värde av 15 miljoner kronor. All ull går att använda, det beror bara på vad man ska använda […]

  Läs mer

 2. Bördighet och jordhälsa

  Publicerad |

  Hur upprätthålls bördigheten? Vad kan man göra för att gynna jordhälsan? Få en fördjupad bild av bördighet och jordhälsa och information om praktiska åtgärder. På kursen går vi igenom processer och funktioner i marken och hur dessa påverkas av markbiologin. Därefter principer man bör följa för att upprätthålla bördigheten. Vi diskuterar även vilka metoder och […]

  Läs mer

 3. Bördighet och jordhälsa

  Publicerad |

  Hur upprätthålls bördigheten? Vad kan man göra för att gynna jordhälsan? Få en fördjupad bild av bördighet och jordhälsa och information om praktiska åtgärder. På kursen går vi igenom processer och funktioner i marken och hur dessa påverkas av markbiologin. Därefter principer man bör följa för att upprätthålla bördigheten. Vi diskuterar även vilka metoder och […]

  Läs mer

 4. Bördighet och jordhälsa

  Publicerad |

  Hur upprätthålls bördigheten? Vad kan man göra för att gynna jordhälsan? Få en fördjupad bild av bördighet och jordhälsa och information om praktiska åtgärder. På kursen går vi igenom processer och funktioner i marken och hur dessa påverkas av markbiologin. Därefter principer man bör följa för att upprätthålla bördigheten. Vi diskuterar även vilka metoder och […]

  Läs mer

 5. Luncha med Hushållningssällskapet Skåne

  Publicerad |

  Behövs fosfor i startgivan i majs? Majs är en gröda med hög tillväxt och stort näringsbehov och som odlas till foder till nötkreatur. Ofta tillförs stora mängder stallgödsel och eftersom majs vanligtvis odlas fler år på samma fält har många majsfält högt innehåll av fosfor (P). Trots höga P-klasser rekommenderas en startgiva av mineralfosfor vid […]

  Läs mer

 6. Informationsmöte för IED-verksamheter inför miljörapport 2019

  Publicerad |

  Alla verksamheter som är tillståndspliktiga och som har fjäderfä, suggor eller slaktsvin räknas som IED-verksamheter. Den 15 februari 2017 publicerades nya BAT-slutsatser (Best Available Technology) och dessa måste IED-verksamheter nu visa hur man följer. Vid miljörapporteringen i vår (2019), när IED-verksamheter ska redovisa år 2018, måste ammoniakberäkningen (emissionsberäkningen) vara baserad på stallbalans och inte på […]

  Läs mer

 7. Obs! INSTÄLLT! – Bygg- och foderdag

  Publicerad |

    OBS! Tyvärr är träffen inställd på grund av för få anmälningar. —————————————————————————————————— Välkommen till en BYGG- OCH FODERDAG för Aktiva lantbruksmedlemmar och övriga intresserade På träffen diskuterar vi om hur man kan gå tillväga för att hushålla med foder samt förbereda sig för en eventuell överbeläggning inför vintern. Program Rundvandring Foderstrategi inför vintern – […]

  Läs mer

 8. Branschdagar Gris – i torkans spår och framåt

  Publicerad |

  Välkommen till Branschdagar Gris, en mötesplats för oss som arbetar med rådgivning och tjänster till grisföretagare. Dagarna innehåller föredrag, fakta, nätverkande och erfarenhetsutbyte. Målet är att programmet både ska ge kompetensutveckling och öka samverkan mellan rådgivare och tjänstemän. För att lyckas med det så planeras innehållet tillsammans med branschfolk bl.a. nätverket Grisrådgivarna. Planering och genomförande […]

  Läs mer

 9. Optimera din potatisodling

  Publicerad |

  För ett bra resultat krävs perfektion i alla led! Effektivisera din odling samtidigt som du uppnår en miljönytta. Alla de delar i potatisodlingen som är väsentliga belyses såsom utsäde, växtnäring, ogräsbekämpning, bladmögelprogram och bevattning. Även fördelar med varierad gödsling enligt styrfil, badskaftsanalyser med nitratmätare samt nyttan med en fånggröda eller mellangröda. Se program och inbjudan>> […]

  Läs mer

 10. Optimera din potatisodling

  Publicerad |

  För ett bra resultat krävs perfektion i alla led! Effektivisera din odling samtidigt som du uppnår en miljönytta. Alla de delar i potatisodlingen som är väsentliga belyses såsom utsäde, växtnäring, ogräsbekämpning, bladmögelprogram och bevattning. Även fördelar med varierad gödsling enligt styrfil, badskaftsanalyser med nitratmätare samt nyttan med en fånggröda eller mellangröda. Se program och inbjudan>> […]

  Läs mer

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.